194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

“วันต่อต้านคอรัปชั่น แห่งชาติ 2559”

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “วันต่อต้านคอรัปชั่น แห่งชาติ 2559” ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี

corruption2-1

          เมื่อวันที่ 11กันยายน 2559ที่โรงแรมนภาลัย อุดรธานี หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมจัดกิจกรรม "วันต่อต้านคอรัปชั่นแห่งชาติ 2559" ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชยาวุธจันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ การสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559” จังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้นำองค์กร 12 หน่วยงาน และนายชยาวุธจันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ร่วมเวทีเสวนา

corruption2-2

corruption2-3

corruption2-4

corruption2-5

corruption2-6

corruption2-7

         กิจกรรมการลงนามในสัตยาบันเพื่อร่วมกันสร้าง “จังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559” จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นายธนัชชัย สามเสน รองประธาน กธจ.อุดรธานี และผู้นำองค์กร 12 หน่วยงาน ร่วมลงนาม