194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ผลการตัดสินรอบแรก "ประกวดแผนธุรกิจ"

ผลการตัดสินรอบแรก "ประกวดแผนธุรกิจ" กรรมการตัดสิน
"คัดเข้ม" เลือกเพียง 10 ทีม เข้าชิงชนะเลิศในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559 ครั้งที่ 8 (ประกวดแผนธุรกิจ ด้วย E-commerce) สำหรับนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) และระดับปริญญาตรี จากสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมีทีมนักศึกษาสมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 36 แผนธุรกิจ จากทั่วประเทศ โดยคณะกรรมการตัดสินประกวดแผนธุรกิจ ได้คัดเลือกแผนธุรกิจให้เหลือเพียง 10 ทีม เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประกอบด้วย

businessplan1-1

businessplan1-6

         นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและประธานโครงการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2559 กล่าวว่า หอการค้าได้ร่วมกับชมรมธนาคารและหน่วยงานพันธมิตร จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขันและนำเสนอแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจรองรับการเปิดตลาดการค้าเสรี พัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมต่อการแข่งขันทางการค้า ตลอดจนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการช่วยยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ สามารถนำแผนธุรกิจที่ได้จากการแข่งขันมาปรับปรุง เพื่อเป็นรูปแบบการดำเนินธุรกิจได้

        "ในการตัดสินรอบแรก กรรมการตัดสินจะคัดให้เหลือเพียง 10 ทีม ผลปรากฏว่า มีสถาบันการศึกษาเข้ารอบหลากหลายจังหวัดทั้งในส่วนกลาง เช่น กรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบุรี และจังหวัดภาคอีสาน คือ สุรินทร์ มหาสารคาม และอุดรธานี ซึ่งทั้ง 10 ทีม จะเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ โดยเป็นการนำเสนอแผนธุรกิจด้วยวาจาทีมละ 20 นาที ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี โดยแต่ละทีมสามารถปรับปรุงแผนธุรกิจเพิ่มเติมได้ และยังคงใช้เกณฑ์การตัดสินเช่นเดียวกับรอบที่ 1 คือ ส่วนที่ 1 : แผนธุรกิจ ส่วนที่ 2 : ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ส่วนที่ 3 : การนำเสนอแผน และที่กรรมการให้ความสำคัญคือ "คุณภาพการนำเสนอด้วยวาจา" ซึ่งขอให้ทั้ง 10 ทีม ได้เตรียมตัวให้พร้อมในการนำเสนอ"

         ในการนี้ ขอให้ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก ติดต่อกลับเพื่อยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจ รอบชิงชนะเลิศที่...หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ (042) 242693,(042) 248582 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560