194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559

ม.สวนดุสิต คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559

          เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดให้มีการนำเสนอแผนธุรกิจตามโครงการประกวดแผนธุรกิจ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2559 (ประกวดแผนธุรกิจ ด้วย E-commerce) รอบชิงชนะเลิศ โดยมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายคริสต์ มีสนม ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกการตลาดสาขา ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี กล่าวต้อนรับ มี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าและประธานโครงการฯ คณะกรรมการตัดสินการประกวด คณะกรรมการหอการค้า คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน และมี มวต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นผู้ดำเนินรายการ

            ตามที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559 ครั้งที่ 8 (ประกวดแผนธุรกิจ ด้วย E-commerce) โดยมีทีมนักศึกษาส่งผลงานเข้าแข่งขันจำนวน 36 ทีม จากทั่วประเทศ และคณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วย นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี/ ประธานโครงการฯ, นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นางสาวสุปรีดี เสนานุช กรรมการชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี/ ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขาโพศรี, ดร.ชานนท์ เศรษฐแสงศรี รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, นายอภิชาต ศิลปะรัศมี ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาธุรกิจ (นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4, นายจันสะหวัด ขุนวิเศษ ประธานบริหารวิทยาลัยบุตรวิเศษ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้คัดเลือกทีมที่ผ่านรอบคัดเลือกเพียง 10 ทีมและทีมที่ผ่านการคัดเลือก จะต้องนำเสนอแผนธุรกิจด้วยวาจา ทีมละ 20 นาที โดยมีเกณฑ์การตัดสินเช่นเดียวกับรอบที่ 1 คือ ส่วนที่ 1 : แผนธุรกิจ ส่วนที่ 2 : ความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ส่วนที่ 3 : การนำเสนอแผน และเพิ่มเติม คือ คุณภาพการนำเสนอด้วยวาจา ทั้งนี้ ผลการตัดสินเป็นดังนี้

businessplan1-7

planawards1-5

planawards1-4

planawards1-3

planawards1-2

planawards1-1

          โดยก่อนการมอบรางวัล หอการค้าฯ ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สนับสนุนโครงการ ประกอบด้วย ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, บริษัท โรงแรมบ้านเชียง จำกัด และบริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด โดย นายปรีชา-สรรค์นรา ชัยรัตน์, บมจ.ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท บี.ดี. ไอที ช๊อปปิ้ง จำกัด,บริษัท สแตนดาร์ด พลัส เซอร์วิส จำกัด,โรงพยาบาลเอกอุดร,PRIME SQUARE UDONTHANI,บริษัท เอเซีย แปซิฟิค โปแตซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด,บริษัท โตโยต้าอุดรธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด,บริษัท โรงสีศรีไทยใหม่ จำกัด,บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS,ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และบริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด

businessplan1-8

logoplan1