194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

การจัดกิจกรรม “Run2gether วิ่งด้วยกันและกัน”

การจัดกิจกรรม “Run2gether วิ่งด้วยกันและกัน”

run1

run2

run3

run4

run5

run6

run7

         โดยเมื่อ วันที่ 18 มิถุนายน 2560 YEC ได้ร่วมกับ กลุ่มมาดีอีสาน จัดกิจกรรมโครงการ “Run2gether วิ่งด้วยกันและกัน” โดยประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตเป็นกุศลเป็น Budy นำผู้พิการทางสายตา เดิน วิ่ง ออกกำลังกาย ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางสายตา ได้สัมผัสถึงธรรมชาติ และการออกกำลังกายท่ามกลางธรรมชาติ ซึ่งบุคคลเหล่านี้อาจจะไม่สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน โดยโครงการจะช่วยผลักดันให้เกิดสร้างสรรค์การอยู่ร่วมกันของสังคมที่แบ่งปันโอกาสให้กันและกัน เพื่อมุ่งสร้างความตระหนัก รู้ในการสร้างสรรค์สมดุลของการพัฒนาทั้งเชิงกายภาพและภายในสังคมอย่างยั่งยืน โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการ, นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี, นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และสมาชิก รวมทั้งประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม