194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร

เชิญร่วมบริจาคเงินช่วยผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร) ได้มอบหมายให้ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับบริจาคให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร ดังนั้น จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุดรธานีและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร ผ่านบัญชีหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

sakonnakorn

          “ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 510-281767-0” เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดสกลนคร โดยมีกำหนดนำไปมอบให้กับหอการค้าจังหวัดสกลนคร ในวันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2560 ทั้งนี้ มีผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินแล้ว ประกอบด้วย
          1. นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย จำนวน 20,000 บาท
          2. ประธานหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นายประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร) จำนวน 20,000.-บาท
          3. ดร.สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จำนวน 10,000.-บาท
          4. นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10,000.-บาท
          5. หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จำนวน 10,000 บาท
          6. นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10,000.-บาท
          7. นายวีระพงษ์ ไชยเอีย รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จำนวน 5,000.-บาท
          8. นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3,000.-บาท
          9. นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3,000.-บาท
          10.นายโสภณ พนาสวัสดิ์วงศ์ กรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จำนวน 1,000.-บาท
          11. นางไอลดา สุขบัญชา รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จำนวน 3,000 บาท
          12. มวต.หญิง รุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ ปฏิคมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จำนวน 2,000 บาท

           ท่านที่มีจิตศรัทธา ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ : นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย 081-871-9999, นายธนัชชัย สามเสน 089-711-2977, นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ 081-661-2150