194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

"ติวเตอร์แลนด์" ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ YEC

"ติวเตอร์แลนด์" ธุรกิจของคนรุ่นใหม่ YEC หอการค้าอุดรธานี
แนวคิดการบริหารงาน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชน

tutorland6

         สวัสดีค่ะ "ศมน ชคัตธาดากุล" กับรายการเรื่องเล่าชาวหอการค้า "สัมภาษณ์นักธุรกิจจังหวัดอุดรธานี" วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี จะนำท่านผู้อ่านไปพบกับ ธุรกิจในจังหวัดอุดรธานีอีกหนึ่งธุรกิจ นั่นคือ "โรงเรียนกวดวิชา" โดยนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเมืองอุดรธานี ซึ่งธุรกิจประเภทนี้มีค่อนข้างมากในจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก จึงเกิดการแข่งขัน ผู้ประกอบการจึงมีการปรับตัวค่อนข้างมาก บางสถานประกอบการใช้จุดแข็งของตนเองในการถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชน และมีบางสถานประกอบการที่นำธุรกิจแฟรนไชส์ เข้ามาเปิดในจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับผู้ปกครองและเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี

tutorland2

tutorland3

         นางศมน ชคัตธาดากุล : ฉบับนี้ เราจะนำท่านผู้อ่านไปพบกับ โรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร์แลนด์ บริหารงานโดยนักธุรกิจผู้หญิง คนรุ่นใหม่ "คุณนภัทร วุฒิประชารัฐ" หรือ "คุณทราย" ซึ่งเป็นสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1 เราไปศึกษาแนวคิดการทำธุรกิจของคนรุ่นใหม่คนนี้ มีการบริหารงานอย่างไร รวมทั้งประวัติความเป็นมา ด้านการศึกษา การทำงานที่ผ่านมากันค่ะ

tutorland1

         นางสาวนภัทร วุฒิประชารัฐ ผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาติวเตอร์แลนด์ กล่าวว่า ครอบครัวเป็นชาวอุดรธานี ธุรกิจดั้งเดิมของครอบครัวคือ ค้าขายข้าว มีโรงงานขนมจีน และโรงงานขนมปัง เรียนรู้การทำธุรกิจมาตั้งแต่เด็ก เช่น ช่วยขายข้าว ช่วยห่อขนม และหารายได้เพิ่มโดยการนำขนมไปขายที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการบ่มเพาะการทำธุรกิจโดยไม่รู้ตัว
          จบการศึกษาประถมศึกษาที่จังหวัดอุดรธานี ศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการตลาดที่กรุงเทพฯ เนื่องจากเห็นพี่สาวเรียน และชอบเนื่องจากมีความท้าทาย ได้วิเคราะห์ผู้บริโภคว่าต้องการอะไร เมื่อจบการศึกษาได้ลงทุนทำธุรกิจโดยได้เงินทุนจากคุณพ่อ ธุรกิจแรกที่ทำคือ ร้านจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน "เจอร์นี่ทิกเก็ต" เป็นผู้ริเริ่มทำธุรกิจ และได้เปิดร้านกาแฟร่วมด้วย เมื่อน้องสาวจบการศึกษา จึงได้เข้ามาช่วยบริหารงาน จนปัจจุบันให้ น้องสาว เป็นผู้บริหารหลัก

         นางศมน ชคัตธาดากุล : ปัจจุบันคุณนภัทร สมรสแล้ว และมีทายาทแล้ว 2 คน เวลาส่วนหนึ่งใช้ดูแลครอบครัว และอีกส่วนหนึ่งบริหารธุรกิจ ส่วนธุรกิจ โรงเรียนกวดวิชา ติวเตอร์แลนด์ เกิดขึ้นได้อย่างไร บริหารงานอย่างไรบ้างคะ

         นางสาวนภัทร วุฒิประชารัฐ กล่าวว่า เล็งเห็นว่า อยากช่วยพัฒนาด้านการศึกษาให้กับเยาวชนในจังหวัดอุดรธานี และเชื่อว่าหากเยาวชนได้รับการศึกษาที่ดี มีคุณภาพ เมื่อจบการศึกษาจะกลับมาพัฒนาจังหวัดอุดรธานี และอีกประการหนึ่งคือ มีครอบครัว ลูก 2 คน จึงเห็นว่าการศึกษามีความสำคัญ และอยากเลือกการศึกษาที่ดีๆ ให้กับลูกของเรา
         ที่เลือก "ติวเตอร์แลนด์" ลำดับแรกคือ เลือกจากผู้บริหารคือ ดร.ประภาวรรณ ซึ่งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการมากว่า 12 ปี เป็นผู้ออกแบบการศึกษา และเราชื่นชอบอุดมการณ์ในการทำงาน ซึ่งไม่ได้เน้นในด้านการทำธุรกิจ แต่จะมุ่งเน้นในการพัฒนาทางการศึกษา การติดต่อซื้อแฟรนไชส์ ดร.ประภาวรรณ ช่วยดูแลตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการทำธุรกิจทั้งโลเคชั่นของสถานประกอบการ และการเลือกสรร บุคลากรในโรงเรียน ลำดับที่สองคือ เลือกจากครูผู้สอนที่จบตรงสายวิชา และครูผู้สอนจะต้องไปอบรมที่กรุงเทพฯ ดังนั้นการสอนจึงจะมีลักษณะเหมือนกับกรุงเทพฯ ติวเตอร์แลนด์จะแบ่งการเรียนเป็น 3 รูปแบบคือ การสอนสด, การเรียนคอนเฟอร์เลนซ์ และการเรียนออนไลน์ ซึ่งจะมีห้องคอมพิวเตอร์ให้บริการด้วย
         การสอนสด ถือเป็นจุดเด่น และยังแยกออกเป็นกลุ่มเล็ก เพื่อให้ผู้สอนสามารถมุ่งเน้นการสอนได้ และตรงจุดสำหรับนักเรียนแต่ละคน วิชาในการสอนมีครอบคลุมทุกวิชาทั้ง อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย เป็นต้น และแยกระดับชั้นการเรียนการสอนไม่ปะปนกัน เช่น ป.3 เรียนร่วมกับ ป.5 เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีคอร์สการเรียนการสอนของผู้ใหญ่ โดยขึ้นอยู่กับลูกค้าที่ต้องการ เช่น กลุ่มโรงแรม ต้องการจัดอบรมพนักงานในการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับต้อนรับลูกค้า นักท่องเที่ยว เป็นต้น
ปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อนการเปิดธุรกิจ มีตั้งแต่การก่อสร้างโรงเรียน ทำให้การเปิดสอนค่อนข้างช้ากว่ากำหนด เมื่อเปิดกิจการแล้วก็จะมีปัญหาคือ การไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร เนื่องจากเราเป็นผู้ประกอบการใหม่ และแฟรนส์ไชส์ใหม่ เราจึงได้ปรับเปลี่ยนคือ ออกบูธ สร้างความรู้จักให้กับคนในพื้นที่ จนเป็นที่ไว้ใจ และปัญหาเรื่องบุคลากร
         "ปัจจุบันข้อมูลธุรกิจ และเครื่องมือการดำเนินธุรกิจอยู่รอบตัวเรา เชื่อว่าธุรกิจ Startup สามารถดำเนินธุรกิจได้อยู่ที่ว่า จะหยิบข้อมูลส่วนใดเข้ามาใช้กับการดำเนินธุรกิจ ขอเป็นกำลังใจให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ นักธุรกิจ Startup ให้มีความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจต่อไป"

tutorland4

tutorland5

tutorland7

tutorland8

tutorland9

         นางศมน ชคัตธาดากุล "ในทุกๆ ธุรกิจ จะต้องพบกับปัญหา โดยเฉพาะในเรื่องการบริหารบุคลากร ดังนั้นสิ่งสำคัญคือการปรับตัวไปด้วยกัน สื่อสารกันให้มากขึ้น เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น และจะส่งให้ผลประกอบการดีขึ้น เชื่อมั่นว่าธุรกิจ "ติวเตอร์แลนด์" ของนักธุรกิจรุ่นใหม่คนนี้ ที่มีแนวคิดในความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาการศึกษา มากกว่าการมุ่งเน้นผลกำไรทางธุรกิจ ถ้าขาดความมุ่งมั่น ถ้าขาดการทำ การคิด การพูด ก็ไม่มีความหมาย ดังนั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ต้องลงมือ "ทำ"

จากคอลัมน์ "เรื่องเล่า...ชาวหอการค้า" ในวารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
ฉบับเดือนมีนาคม 2561 หน้าที่ 12