194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC รุ่นที่ 4”

หอการค้าอุดรฯ เปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC รุ่นที่ 4”
เชื่อมโยงธุรกิจ สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย YEC ทั่วประเทศ

          วันนี้(3 มิ.ย. 61) เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneurs Udonthani Chamber of Commerce: YEC UDONTHANI) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 จำนวน 100 ราย ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล ประธานโครงการ YEC กล่าวรายงาน มี นายกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งรองประธาน คณะกรรมการหอการค้าฯ สมาชิก YEC รุ่นที่ 1-3 ร่วมงาน

y4_3-1

y4_3-2

y4_3-4

y4_3-5

y4_3-6

y4_3-7

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือเรียกว่า YEC วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจ ผู้บริหารหอการค้า เป็นการเตรียมตัวให้กับทายาทธุรกิจ "ผู้นำ” ต้องสร้าง “ผู้นำ” และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ และให้ได้เข้ามาสัมผัสการทำงานในองค์กรหอการค้า หรือองค์กรทางสังคม ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ และผู้ประสบความสำเร็จการทำงานทางธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจ และเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

y4_3-3

         นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล กล่าวว่า หอการค้าฯ เปิดรับสมัคร YEC รุ่นที่ 4 ปีบริหาร 2560-61 มีนักธุรกิจรุ่นใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 คน จึงได้ทำการเปิดตัวโครงการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ ในวันนี้ (3 มิถุนายน 2561) และกำหนดพัฒนาศักยภาพอีกจำนวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 17 และ 24 มิถุนายน 2561

y4_3-8

y4_3-9

y4_3-10

         “โครงการ YEC ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 มีสมาชิกมาแล้ว 3 รุ่น จำนวน 775 ราย เมื่อรวมกับรุ่นที่ ทำให้มีจำนวน YEC จ.อุดรธานี ทั้งสิ้น 885 ราย ถือเป็นจังหวัดที่มีสมาชิก YEC มากที่สุดในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจการค้าร่วมกัน ที่สำคัญ YEC จะมาเป็นกำลังเสริมของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูแลตามแหล่งธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด นอกจากนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยังจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ได้สร้าง Network ระหว่างกัน เกิดเป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยมีคณะกรรมการและนักธุรกิจอาวุโสในจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง คอยแนะนำและให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลัง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง กิจกรรมระดมความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ประสบการตรงแต่ละด้าน รวมถึงมีโอกาสได้สำรวจการตลาดใหม่ๆ การจัดกิจกรรมยังจะเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อแนะนำในการทำงานทางสังคม เป็นโอกาสในการนำความรู้ ความสามารถ เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศโดยรวมต่อไป”

y4_3-12

y4_3-13

y4_3-14

y4_3-15

y4_3-16

y4_3-17

y4_3-18

y4_3-19

y4_3-20