หอการค้าอุดรฯ เปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC รุ่นที่ 4”

  • Print
Share on facebook

หอการค้าอุดรฯ เปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC รุ่นที่ 4”
เชื่อมโยงธุรกิจ สานสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย YEC ทั่วประเทศ

          วันนี้(3 มิ.ย. 61) เวลา 13.30 น. นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC (Young Entrepreneurs Udonthani Chamber of Commerce: YEC UDONTHANI) รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 จำนวน 100 ราย ณ ห้องลาวแพน โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี โดยมี นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล ประธานโครงการ YEC กล่าวรายงาน มี นายกรวิทย์ วงศ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายลงทุนธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และคณะ นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งรองประธาน คณะกรรมการหอการค้าฯ สมาชิก YEC รุ่นที่ 1-3 ร่วมงาน

y4_3-1

y4_3-2

y4_3-4

y4_3-5

y4_3-6

y4_3-7

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้มีนโยบายส่งเสริมการจัดตั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือเรียกว่า YEC วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจ ผู้บริหารหอการค้า เป็นการเตรียมตัวให้กับทายาทธุรกิจ "ผู้นำ” ต้องสร้าง “ผู้นำ” และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ และให้ได้เข้ามาสัมผัสการทำงานในองค์กรหอการค้า หรือองค์กรทางสังคม ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ และผู้ประสบความสำเร็จการทำงานทางธุรกิจ รวมถึงเพื่อเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจ และเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

y4_3-3

         นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล กล่าวว่า หอการค้าฯ เปิดรับสมัคร YEC รุ่นที่ 4 ปีบริหาร 2560-61 มีนักธุรกิจรุ่นใหม่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 คน จึงได้ทำการเปิดตัวโครงการ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ ในวันนี้ (3 มิถุนายน 2561) และกำหนดพัฒนาศักยภาพอีกจำนวน 2 ครั้ง คือในวันที่ 17 และ 24 มิถุนายน 2561

y4_3-8

y4_3-9

y4_3-10

         “โครงการ YEC ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2554 มีสมาชิกมาแล้ว 3 รุ่น จำนวน 775 ราย เมื่อรวมกับรุ่นที่ ทำให้มีจำนวน YEC จ.อุดรธานี ทั้งสิ้น 885 ราย ถือเป็นจังหวัดที่มีสมาชิก YEC มากที่สุดในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายธุรกิจการค้าร่วมกัน ที่สำคัญ YEC จะมาเป็นกำลังเสริมของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีโอกาสเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูแลตามแหล่งธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด นอกจากนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ยังจะได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ได้สร้าง Network ระหว่างกัน เกิดเป็นเครือข่ายทางธุรกิจที่เข้มแข็ง โดยมีคณะกรรมการและนักธุรกิจอาวุโสในจังหวัดเป็นพี่เลี้ยง คอยแนะนำและให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลัง มีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาศักยภาพของตนเอง กิจกรรมระดมความคิดเห็นกับวิทยากรผู้ประสบการตรงแต่ละด้าน รวมถึงมีโอกาสได้สำรวจการตลาดใหม่ๆ การจัดกิจกรรมยังจะเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อแนะนำในการทำงานทางสังคม เป็นโอกาสในการนำความรู้ ความสามารถ เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อส่วนรวม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศโดยรวมต่อไป”

y4_3-12

y4_3-13

y4_3-14

y4_3-15

y4_3-16

y4_3-17

y4_3-18

y4_3-19

y4_3-20

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap