194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าฯ และ YEC เข้ามอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว

หอการค้าฯ และ YEC เข้ามอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว

donation1

          เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 หอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/รองประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และสมาชิก YEC ร่วมกันเข้ามอบเงินบริจาค จำนวน 120,900 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ในแขวงอัตตะปือและแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ให้กับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัยใน สปป.ลาว ต่อไป โดยมี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ศูนย์อุดรธานี โดย ผศ.ดร.พลอย สืบวิเศษ ผอ.ศูนย์ฯ และคณะลูกศิษย์ มอบเงินจำนวน 289,344 บาท รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมเข้ามอบเงินและสิ่งของบริจาค ที่ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

donation2

donation4

donation5

donation6

donation7

donation8

donation9

donation10

          จังหวัดอุดรธานี เตรียมส่งมอบสิ่งของบริจาคทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือประชาชนชาว สปป.ลาว ที่ประสบอุทกภัยในแขวงอัตตะปือ และแขวงจำปาสัก ไปยังนครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นการส่งมอบครั้งที่สอง หลังจากครั้งแรกส่งมอบสิ่งของพร้อมเงินสดจำนวน 210,000 บาท ให้กับสถานกงสุลใหญ่ สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 โดยผู้มีจิตศรัทธายังสามารถส่งความช่วยเหลือประชาชนชาว สปป.ลาว ได้ที่ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2561 หลังจากนี้สามารถบริจาคได้ที่บัญชีของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาทำเนียบรัฐบาล ชื่อบัญชี “หัวใจไทยส่งไป สปป. ลาว” เลขที่บัญชี 067-0-12886-4