194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โครงการ "ออมสินสายสัมพันธ์"

โครงการ "ออมสินสายสัมพันธ์"

gsb-smart-homestay1-1

gsb-smart-homestay1-2

gsb-smart-homestay1-4

gsb-smart-homestay1-3

          เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ นางอรัญญา อุดมลาภ นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าฯ ร่วมโครงการ "ออมสินสายสัมพันธ์" เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน รวมทั้งเยาวชน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ผ่านโครงการดังกล่าว มีผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินร่วมกิจกรรม

gsb-smart-homestay1-5

gsb-smart-homestay1-7

gsb-smart-homestay1-6

gsb-smart-homestay1-8

          โดยการดำเนินโครงการครั้งนี้ ได้ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ เยี่ยมเยียนและศึกษาให้ข้อมูลกับผู้ประกอบการโฮมสเตย์ จำนวน 10 โฮมสเตย์ คือ กุดหมากไฟ โฮมสเตย์ จ.อุดรธานี ที่ผ่านเข้ารอบในการประกวดโฮมสเตย์ระดับประเทศ “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” กับ ธนาคารออมสิน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เข้มแข็งคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมกับเยี่ยมชมบ้านโฮมสเตย์ และสวนมะม่วงนอกฤดู ณ กุดหมากไฟ โฮมสเตย์ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี