194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เตรียมเปิดตัว YEC รุ่น 5

หอการค้าอุดรฯ เตรียมเปิดตัว YEC รุ่น 4-5 สานสัมพันธ์ "พี่-น้อง นักธุรกิจรุ่นใหม่"
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจพร้อมความรับผิดชอบทางสังคม

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เตรียมเปิดตัว YEC รุ่นที่ 4 และ 5 พร้อมกิจกรรมสานสัมพันธภาพระหว่าง "รุ่นพี่กับรุ่นน้อง" สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมการทำงานผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC (YOUNG ENTREPRENEURS UDONTHANI CHAMBER OF COMMERCE) วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจของจังหวัดให้มีความเติบโตและมั่นคง เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ในท้องถิ่นมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับสากลในอนาคต

yec5-1

         นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ ประธานโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC UDONTHANI (YOUNG ENTREPRENEURS UDONTHANI CHAMBER OF COMMERCE) กล่าวว่า YEC จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจ ผู้บริหารหอการค้า เป็นการเตรียมตัวให้กับทายาทธุรกิจ “ผู้นำ” ต้องสร้าง “ผู้นำ” สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ และให้ได้เข้ามาสัมผัสการทำงานในองค์กรหอการค้า หรือองค์กรทางสังคม ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ และผู้ประสบความสำเร็จการทำงานทางธุรกิจ และเชื่อมโยงธุรกิจเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ ภายในจังหวัดอุดรธานี ที่สนใจพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตนเอง

         "ที่ผ่านมาหอการค้าฯ ได้จัดตั้ง YEC มาแล้ว 4 รุ่น คือ YEC รุ่นที่ 1 มีสมาชิกจำนวน 242 ราย รุ่นที่ 2 มีสมาชิกจำนวน 235 ราย รุ่นที่ 3 มีสมาชิกจำนวน 261 ราย รุ่นที่ 4 มีสมาชิกจำนวน 144 ราย และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 ซึ่งจะทำการเปิดตัวในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล โดยมีกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อาทิ กิจกรรมรับน้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง "รุ่นพี่กับรุ่นน้อง" รับฟังข้อมูลการทำงานของ YEC รุ่นพี่ นายธนพัต ทีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าเจริญศรี จำกัดและประธาน YEC จังหวัดนครพนม ในหัวข้อ "การสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่และการทำงานระหว่างหอการค้าจังหวัดกับนักธุรกิจรุ่นใหม่" และที่พลาดไม่ได้คือการบรรยายให้โอวาทจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ในหัวข้อ "YEC พวกคุยคือความหวังของประเทศไทย การเป็นพลเมืองที่เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน นั่นคือ มีความรับผิดชอบต่อบ้านเกิด ต่อสังคม มีจิตอาสา เสียสละเพื่อบ้านเมือง"

          นอกจากกิจกรรมการเปิดตัว YEC รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 หอการค้าฯ ยังเปิดโอกาสให้ YEC รุ่นแรกๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังข้อมูลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

yec5-2

          ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดทำโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC มีเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในการร่วมทำงานกับหอการค้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสรรค์สังคม โดย YEC จะมีหน้าที่หลักในการทำงานร่วมกับหอการค้าในภาคส่วนต่างๆ ทั้งการดำเนินโครงการ การจัดกิจกรรม และที่ขาดไม่ได้คือการส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม Startup มากขึ้นและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เช่นนี้

          "ในส่วนของการส่งเสริมให้เกิด Startup หรือพูดง่ายๆ คือบริษัทเกิดใหม่ ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันทั้ง Facebook Google ต่างก็ผ่านการเป็น Startup มาก่อนทั้งนั้น ในส่วนของหอการค้าฯ มีความมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือผู้ประกอบการใหม่ให้เป็น Startup ที่มีแนวคิดดีๆ มีนวัตกรรม ก้าวสู่เวทีสากลซึ่งไม่ใช่เฉพาะในด้านไอทีเท่านั้น โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีมีสถานการณ์โรคระบาดเข้ามาเกี่ยวข้อง การดำเนินธุรกิจหรือการจัดตั้งธุรกิจใหม่จึงจำเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น การรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพบุคคล และเป็นส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิด Startup ที่มีแนวคิด มีการวางแผนธุรกิจ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีโอกาสในการเติบโตทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับสากล ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป"