หอการค้าอุดรฯ เตรียมเปิดตัว YEC รุ่น 5

  • Print
Share on facebook

หอการค้าอุดรฯ เตรียมเปิดตัว YEC รุ่น 4-5 สานสัมพันธ์ "พี่-น้อง นักธุรกิจรุ่นใหม่"
สร้างเครือข่ายทางธุรกิจพร้อมความรับผิดชอบทางสังคม

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เตรียมเปิดตัว YEC รุ่นที่ 4 และ 5 พร้อมกิจกรรมสานสัมพันธภาพระหว่าง "รุ่นพี่กับรุ่นน้อง" สร้างเครือข่ายทางธุรกิจ พร้อมการทำงานผลักดันเศรษฐกิจจังหวัดควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม

         หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC (YOUNG ENTREPRENEURS UDONTHANI CHAMBER OF COMMERCE) วัตถุประสงค์สำคัญเพื่อพัฒนาเครือข่ายสมาชิกและธุรกิจของจังหวัดให้มีความเติบโตและมั่นคง เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ในท้องถิ่นมีศักยภาพ มีประสิทธิภาพรองรับการขยายตัวของธุรกิจระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับสากลในอนาคต

yec5-1

         นายภาคภูมิ จูมพรักษ์ ประธานโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC UDONTHANI (YOUNG ENTREPRENEURS UDONTHANI CHAMBER OF COMMERCE) กล่าวว่า YEC จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้เป็นผู้แทนในการดำเนินงานทางภาคธุรกิจ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการทำงานร่วมกันของนักธุรกิจ ผู้บริหารหอการค้า เป็นการเตรียมตัวให้กับทายาทธุรกิจ “ผู้นำ” ต้องสร้าง “ผู้นำ” สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทายาทนักธุรกิจ และให้ได้เข้ามาสัมผัสการทำงานในองค์กรหอการค้า หรือองค์กรทางสังคม ให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันระหว่างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่มีประสบการณ์ และผู้ประสบความสำเร็จการทำงานทางธุรกิจ และเชื่อมโยงธุรกิจเป็นเครือข่ายของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ ภายในจังหวัดอุดรธานี ที่สนใจพัฒนาศักยภาพธุรกิจของตนเอง

         "ที่ผ่านมาหอการค้าฯ ได้จัดตั้ง YEC มาแล้ว 4 รุ่น คือ YEC รุ่นที่ 1 มีสมาชิกจำนวน 242 ราย รุ่นที่ 2 มีสมาชิกจำนวน 235 ราย รุ่นที่ 3 มีสมาชิกจำนวน 261 ราย รุ่นที่ 4 มีสมาชิกจำนวน 144 ราย และรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 5 ซึ่งจะทำการเปิดตัวในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล โดยมีกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ร่วมกันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ อาทิ กิจกรรมรับน้องเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง "รุ่นพี่กับรุ่นน้อง" รับฟังข้อมูลการทำงานของ YEC รุ่นพี่ นายธนพัต ทีฆธนานนท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท โตโยต้าเจริญศรี จำกัดและประธาน YEC จังหวัดนครพนม ในหัวข้อ "การสร้างเครือข่ายนักธุรกิจรุ่นใหม่และการทำงานระหว่างหอการค้าจังหวัดกับนักธุรกิจรุ่นใหม่" และที่พลาดไม่ได้คือการบรรยายให้โอวาทจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ในหัวข้อ "YEC พวกคุยคือความหวังของประเทศไทย การเป็นพลเมืองที่เห็นผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อน นั่นคือ มีความรับผิดชอบต่อบ้านเกิด ต่อสังคม มีจิตอาสา เสียสละเพื่อบ้านเมือง"

          นอกจากกิจกรรมการเปิดตัว YEC รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 หอการค้าฯ ยังเปิดโอกาสให้ YEC รุ่นแรกๆ ที่ประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังข้อมูลสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

yec5-2

          ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การจัดทำโครงการรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC มีเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับนโยบายของหอการค้าในการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการและนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในการร่วมทำงานกับหอการค้าในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสรรค์สังคม โดย YEC จะมีหน้าที่หลักในการทำงานร่วมกับหอการค้าในภาคส่วนต่างๆ ทั้งการดำเนินโครงการ การจัดกิจกรรม และที่ขาดไม่ได้คือการส่งเสริมให้เกิดกลุ่ม Startup มากขึ้นและสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 เช่นนี้

          "ในส่วนของการส่งเสริมให้เกิด Startup หรือพูดง่ายๆ คือบริษัทเกิดใหม่ ซึ่งบริษัทยักษ์ใหญ่ในปัจจุบันทั้ง Facebook Google ต่างก็ผ่านการเป็น Startup มาก่อนทั้งนั้น ในส่วนของหอการค้าฯ มีความมุ่งหวังในการพัฒนาศักยภาพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ หรือผู้ประกอบการใหม่ให้เป็น Startup ที่มีแนวคิดดีๆ มีนวัตกรรม ก้าวสู่เวทีสากลซึ่งไม่ใช่เฉพาะในด้านไอทีเท่านั้น โดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันมีมีสถานการณ์โรคระบาดเข้ามาเกี่ยวข้อง การดำเนินธุรกิจหรือการจัดตั้งธุรกิจใหม่จึงจำเป็นต้องมีองค์ประกอบต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากขึ้น การรวมกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพบุคคล และเป็นส่วนช่วยในการผลักดันให้เกิด Startup ที่มีแนวคิด มีการวางแผนธุรกิจ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด มีโอกาสในการเติบโตทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค และระดับสากล ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป"

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap