194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ภาคเอกชน รายงานผลกระทบเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์COVID-19

ภาคเอกชน รายงานผลกระทบเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์COVID-19
พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขต่อศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี

actioncentercovid19-1

actioncentercovid19-2

         วันนี้ (21ม.ค.64) เวลา 08.00 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุดรธานี (ศปก.อด.) ครั้งที่ 10/2564 โดยมี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว นายจำรัส กังน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมคำชะโนด ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

         ที่ประชุมได้รายงานถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดอุดรธานี โดยคณะกรรมการโรคติดต่อ ได้มีมติปิดสถานบันเทิง 1 แห่ง เนื่องจากไม่สนองนโยบายการป้องกันโควิด ทั้งเปิดเกินเวลา ไม่จำกัดจำนวนคน ไม่เว้นระยะห่างที่ประชุมมีมติให้ปิดตัวเอง 21-23 มกราคม เพื่อทบทวนตัวเองพร้อมเสนอแผนก่อนเปิดให้บริการ

actioncentercovid19-3

actioncentercovid19-4

actioncentercovid19-5

          ส่วนภาวะเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ได้รายงานถึงภาวะเศรษฐกิจภาพรวม โดยการบริโภคและกำลังซื้อของผู้บริโภคยังไม่ฟื้นตัวดีนัก แต่ตลาดซื้อขายออนไลน์มีความเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดี ผลผลิตสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ราคาสินค้าเกษตรปรับเพิ่มขึ้น ภาคการท่องเที่ยวยังได้รับผลกระทบ แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งยังคงปิดบางแห่งมีนักท่องเที่ยวลดลงเช่น ทะเลบัวแดง มีนักท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมโดยเฉลี่ยวันละ 100 คน ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเกี่ยวเนื่องเช่น โรงแรมที่พัก และผลกระทบในเชิงลบ ประกอบด้วย ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจค้าปลีก ศูนย์การค้า ร้านอาหาร เกิดการหดตัวของธุรกิจปลายน้ำ เช่น ร้านเสื้อผ้า เครื่องสำอาง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนผลกระทบเชิงบวก ประกอบด้วย ธุรกิจ Healthcare E-Commerce และFood Delivery ซึ่งเพิ่มยอดจำหน่ายและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากขึ้น ทั้งนี้ภาครัฐมีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง โครงการเราชนะ เป็นต้น จังหวัดอุดรธานีมีผู้ถือบัตรสวัสดิการกว่า 4 แสนคน และมีร้านค้าท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ 1,829 ร้านค้า ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดอุดรธานี โดยประชาชนสามารถเข้าซื้อสินค้าอุปโภค บริโภคที่จำเป็น โดยห้ามรับแลกเป็นเงินสด หากฝ่าฝืนจะทำการปิดป้ายและปิดระบบ ซึ่งผู้ประกอบการจะไม่เข้าร่วมโครงการได้อีก ในส่วนภาคธุรกิจเอกชน ได้รายงานถึงผลกระทบของภาคเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ทั้งภาคเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะทรงตัว การจับจ่ายใช้สอยยังคงขับเคลื่อนได้ ภาคการบริการ สถานที่พักได้รับผลกระทบมาก

actioncentercovid19-7

         ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ได้ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์โรคระบาดอย่างต่อเนื่องทั้งในภาพรวมระดับประเทศ ภูมิภาค และจังหวัด เนื่องจากดำรงตำแหน่ง ประธานหอการค้าภาคอีสานและร่วมเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเปิดเมืองปลอดภัย ในการดำเนินธุรกิจที่ปลอดภัยและยั่งยืนในลักษณะ Next Normal ซึ่งจากภาพรวมระดับประเทศแม้จะยังมีผู้ติดเชื้ออยู่แต่คาดว่าภาพรวมจะค่อยๆ ดีขึ้น ในส่วนจังหวัดพื้นที่สีแดงน่าจะทยอยเปิดเมืองได้ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ แต่ระหว่างนี้ยังคงต้องเข้มข้นในมาตรการทางสาธารณสุขโดยเฉพาะในการเดินทางข้ามจังหวัดของผู้คน
         "ในส่วนการดำเนินงานของจังหวัดอุดรธานี เห็นด้วยกับการปิดหรือดำเนินการทางกฎหมายกับสถานประกอบการที่ละเลยมาตรการสาธารณสุข เพื่อให้เป็นแบบอย่างต่อการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนภาพรวมธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี ยังถือว่าขับเคลื่อนได้ ซึ่งได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้ารายใหญ่และผู้ประกอบการซุปเปอร์มาร์เก็ต พบว่าประชาชนยังคงจับจ่ายใช้สอยปกติ แม้ยอดขายจะลดลงแต่ตัวเลขการจับจ่ายยังดีกว่าจังหวัดใหญ่ๆ ข้างเคียง สิ่งที่อยากเสนอให้ภาครัฐเข้มงวดคือ กลุ่มไลน์แมน ไรเดอร์ ส่งอาหาร ส่งสินค้า คาดว่าจะมีจำนวน 5-6,000 คนในจังหวัด ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคระบาดได้"

actioncentercovid19-8

actioncentercovid19-6