194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

ขอเชิญชวนสมาชิก ร่วมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น " TCC CONNECT "

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี... ขอเชิญชวนสมาชิก ร่วมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น " TCC CONNECT "
24 view 2020-05-11 06:45:51

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ กรมสรรพากรจึงได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการ
165 view 2020-04-15 04:35:33

จรรยาบรรณคือหัวใจ สร้างธุรกิจไทยให้มั่นคง

ขอเชิญส่งผลงานร่วมพิจารณาในโครงการประกาศเกียรติคุณ "จรรยาบรรณดีเด่น" หอการค้าไทย เชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคมและภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
47 view 2020-04-07 06:04:34

กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการปรับลด ขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการปรับลด ขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม และเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์การว่างงานเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
61 view 2020-04-07 06:01:17

ยอดผู้ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ อุดรธานี กว่า 30,000 คน

ยอดผู้ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ อุดรธานี กว่า 30,000 คน รวมเงินรายได้และเงินบริจาคกว่า 2.5 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
104 view 2020-01-09 06:48:45

เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี แสดงความยินดีการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่

บจก.เมืองอุตสหกรรมอุดรธานี แสดงความยินดีกับ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
345 view 2019-12-03 09:12:49

ส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ

Thailand-Vietnam International Trade Expand Conference ส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้า แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ
146 view 2019-10-09 08:53:32