194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ "นายกองเอก" กองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งผู้ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ทุกท่าน
204 view 2019-07-05 06:02:34

พิธีเปิดหน้าดิน (ต่งโท่ว) โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานี จัดพิธีเปิดหน้าดิน (ต่งโท่ว) โครงการ "สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
125 view 2019-06-07 09:01:59

ระชุมชี้แจงโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Enhancing Agro Processing to Industry 4.0)
95 view 2019-06-07 08:57:16

อุดรธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asian Women Basketball Invitation (AWBI)

อุดรธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asian Women Basketball Invitation (AWBI) พัฒนานักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของภูมิภาค สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนา ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา สอดคล้องกับความเป็น "เมืองกีฬา Sports City" 1 ใน 6 ของประเทศ
101 view 2019-05-10 04:22:36

แสดงความยินดีกับ นายปรีชา ชัยรัตน์ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

แสดงความยินดีกับ นายปรีชา ชัยรัตน์ ในโอกาสได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 1
372 view 2018-12-23 03:50:10

พิธีส่งมอบงาน คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี

พิธีส่งมอบงาน คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 68 ให้กับคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 69
266 view 2018-12-23 03:44:35

วันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เปิดงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2561" พร้อมลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย
253 view 2018-12-14 08:56:16

อุดรธานี รับรางวัล “จังหวัดสะอาด”

อุดรธานี รับรางวัล “จังหวัดสะอาด” รางวัลชมเชย ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ และ อปท.ที่มีผลงานดีเด่นปี 2561
267 view 2018-11-02 08:32:59