194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

พิจารณาการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ Udonthani Brand

คณะทำงานบริหารตราสัญลักษณ์เครื่องหมายบริการสินค้าจังหวัดอุดรธานี พิจารณาการขอใช้ตราสัญลักษณ์ฯ Udonthani Brand
26 view 2021-02-01 05:00:48

อุดรธานี ขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้

อุดรธานี ขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ซิตี้ ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเมืองทุกมิติ มุ่งสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
26 view 2021-01-22 08:16:15

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดิน

คณะกรรมการจัดรูปที่ดินฯ ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดอุดรธานี
21 view 2021-01-22 08:08:10

สถานีรถไฟความเร็วสูงนานาชาติหนองคาย

สถานีรถไฟความเร็วสูงนานาชาติหนองคาย จุดเปลี่ยนถ่ายรถไฟความเร็วสูงระหว่างประเทศ ไทย-ลาว
70 view 2020-10-15 09:24:55

มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 8

มหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 8 Money Expo Udonthani 2020
50 view 2020-10-12 08:35:32

อันตรายควันบุหรี่มือ 3

ผลการวิจัยล่าสุด จากทีมมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Advance พบว่า ในโรงหนังที่ปลอดการสูบบุหรี่มาเป็นเวลา 15 ปี ก็ยังมีสารพิษจากบุหรี่ที่มาในรูปของควันบุหรี่มือสาม ในปริมาณมากพอ ๆ กับการดมควันบุหรี่มือสอง ในโรงหนังที่มีคนสูบตั้งแต่ 1-10 มวน
87 view 2020-06-02 08:32:21