194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

อันตรายควันบุหรี่มือ 3

ผลการวิจัยล่าสุด จากทีมมหาวิทยาลัยเยล สหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ Advance พบว่า ในโรงหนังที่ปลอดการสูบบุหรี่มาเป็นเวลา 15 ปี ก็ยังมีสารพิษจากบุหรี่ที่มาในรูปของควันบุหรี่มือสาม ในปริมาณมากพอ ๆ กับการดมควันบุหรี่มือสอง ในโรงหนังที่มีคนสูบตั้งแต่ 1-10 มวน
40 view 2020-06-02 08:32:21

ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง

วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนด ประเด็นในการรณรงค์คือ “Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use”
38 view 2020-06-02 08:27:39

ขอเชิญชวนสมาชิก ร่วมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น " TCC CONNECT "

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี... ขอเชิญชวนสมาชิก ร่วมดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น " TCC CONNECT "
89 view 2020-05-11 06:45:51

กรมสรรพากรออกมาตรการภาษีเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ กรมสรรพากรจึงได้ออกมาตรการเพื่อเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการถูกปิดสถานประกอบการตามคำสั่งของทางราชการ
204 view 2020-04-15 04:35:33

จรรยาบรรณคือหัวใจ สร้างธุรกิจไทยให้มั่นคง

ขอเชิญส่งผลงานร่วมพิจารณาในโครงการประกาศเกียรติคุณ "จรรยาบรรณดีเด่น" หอการค้าไทย เชิดชูเกียรติแก่ภาคธุรกิจเอกชนไทยที่ดำเนินธุรกิจโดยใช้หลักจรรยาบรรณให้เกิดการยอมรับ เชื่อถือ ศรัทธาแก่สังคมและภาคธุรกิจไทย รวมถึงภาคธุรกิจต่างประเทศอย่างกว้างขวาง
78 view 2020-04-07 06:04:34

กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการปรับลด ขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม

กระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการปรับลด ขยายเวลานำส่งเงินสมทบประกันสังคม และเพิ่มสิทธิ์ประโยชน์การว่างงานเพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน
95 view 2020-04-07 06:01:17

ยอดผู้ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ อุดรธานี กว่า 30,000 คน

ยอดผู้ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ อุดรธานี กว่า 30,000 คน รวมเงินรายได้และเงินบริจาคกว่า 2.5 ล้านบาท จัดตั้งกองทุนการศึกษาบรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
145 view 2020-01-09 06:48:45