194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

รับฟังและแสดงความคิดเห็น สวนสาธารณะหนองสิม

รับฟังและแสดงความคิดเห็นโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ “โครงการปรับปรุงและพัฒนาสวนสาธารณะหนองสิม”
292 view 2018-11-02 08:31:22

รับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รถไฟความเร็วสูง

เวทีแนะนำโครงการ และรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงอุดรธานี-หนองคาย
300 view 2018-11-02 08:27:44

"กำเนิดคุณทองโบราณ" มาสคอตจังหวัดอุดรธานี

"กำเนิดคุณทองโบราณ" มาสคอตจังหวัดอุดรธานี ประชาสัมพันธ์การใช้ตราสัญลักษณ์คุณทองโบราณ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด รูปแบบใหม่
286 view 2018-10-09 04:41:04

การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up

การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ Start up เริ่มต้นธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมสู่ SME 4.0 มุ่งเน้นพัฒนาวิสาหกิจฐานรากให้เข้มแข็ง ยั่งยืน
334 view 2018-06-11 09:42:46

สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “สุดยอดภูมิปัญญา พระนครศรีอยุธยา สู่สากล” ครั้งที่ 1 จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
470 view 2018-05-14 01:51:22

ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ องค์ประธานคณะผู้ออกแบบโครงการฯ ไปทรงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ณ วัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
540 view 2018-05-03 08:16:44

ผลกระทบจากสงครามการค้าสหรัฐอเมริกา – จีน ต่อประเทศไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผยสงครามการค้าสหรัฐฯ-จีนเป็นผลดี หนุนมูลค่าการส่งออกไทยเพิ่ม 8,000-2 หมื่นล้านบาท
387 view 2018-05-03 08:09:05

ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

เนื่องด้วยปี 2561 เป็นปีที่หอการค้าไทย ดำเนินงานครบรอบ 85 ปี คณะกรรมการบริหารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จึงมีมติเห็นชอบให้จัดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานฯ จากเดิม ณ จังหวัดลำปาง ในปี 2561 เลื่อนเป็นปี 2562 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีที่ 85 แห่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
796 view 2018-05-03 08:06:20

เทศบาลนครอุดรธานี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน

เทศบาลนครอุดรธานี รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปี 2559
574 view 2018-04-17 04:36:16