194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี แสดงความยินดีการรถไฟแห่งประเทศไทยคนใหม่

บจก.เมืองอุตสหกรรมอุดรธานี แสดงความยินดีกับ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
357 view 2019-12-03 09:12:49

ส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ

Thailand-Vietnam International Trade Expand Conference ส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนามและนานาชาติ ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางการค้า แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี สร้างเครือข่ายการค้าระหว่างประเทศ
159 view 2019-10-09 08:53:32

เทศกาล "กินเจ อิ่มใจ...อิ่มบุญ อุดรธานี" ประจำปี 2562

ศาลเจ้านาจาไท่จื้อเอี้ย (เจ้าองค์น้อย) จัดงานเทศกาล "กินเจ อิ่มใจ...อิ่มบุญ อุดรธานี" ประจำปี 2562 ครั้งแรกในภาคอีสาน ชมประติมากรรมโคมไฟแสงพระปฏิมา กราบไหว้ขอพรจากเหล่าเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาชีวิต 60 องค์ ชมบารมีม้าทรงจากทั่วประเทศ
138 view 2019-10-09 08:36:06

สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก

สำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก "ประสานทุกภาคส่วน ฉีดวัคซีน สร้างเครือข่ายยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก"
105 view 2019-10-09 08:13:48

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ว่าที่นายกองเอก สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ "นายกองเอก" กองอาสารักษาดินแดน รวมทั้งผู้ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ทุกท่าน
591 view 2019-07-05 06:02:34

พิธีเปิดหน้าดิน (ต่งโท่ว) โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

ศาลเจ้าปู่ย่า อุดรธานี จัดพิธีเปิดหน้าดิน (ต่งโท่ว) โครงการ "สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก"
245 view 2019-06-07 09:01:59

ระชุมชี้แจงโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 จัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Enhancing Agro Processing to Industry 4.0)
264 view 2019-06-07 08:57:16

อุดรธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asian Women Basketball Invitation (AWBI)

อุดรธานี เจ้าภาพจัดการแข่งขัน Asian Women Basketball Invitation (AWBI) พัฒนานักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของภูมิภาค สร้างแรงบันดาลใจ พัฒนา ส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา สอดคล้องกับความเป็น "เมืองกีฬา Sports City" 1 ใน 6 ของประเทศ
231 view 2019-05-10 04:22:36