194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

อบต.นิคมสงเคราะห์ดำเนินโครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมสงเคราะห์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดอุดรธานี รวม 48 แห่ง ประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการกำจัดขยะแบบบูรณาการ แก้ไขปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีแปรรูปขยะเป็นชีวภาพและพลังงานไฟฟ้า
1140 view 2015-07-29 07:53:49

หอการค้าฯ จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ เสนอปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธานี

ตามที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี ประกาศให้ประชาชน ตรวจดูแผนที่แสดงเขตท้องที่ที่จะวางและจัดทำผังเมืองรวม การใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต ซึ่งเปิดรับข้อร้องเรียนเพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเสนอคำร้อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองจะรวบรวมคำร้องทั้งหมด
1551 view 2015-06-04 03:14:34

หอกลุ่มอีสานบน เดินหน้าผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย

หอกลุ่มอีสานบน เดินหน้าผลักดันเขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย เป้าหมายอุตสาหกรรม การเกษตร โลจิสติกส์ เล็งเพิ่มธุรกิจการท่องเที่ยว เสริมศักยภาพภาคอีสานตอนบน
1186 view 2015-06-04 03:10:49

YEC อุดรธานี รุ่นที่ 1-2 ส่งต่องาน สู่ประธาน YEC ปี 2558-59

YEC อุดรธานี รุ่นที่ 1-2 ส่งต่องาน สู่ประธาน YEC ปี 2558-59 พร้อมเลือกตั้งประธาน YEC รุ่นที่ 3 สานงานต่อ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่เมืองอุดรธานี
1390 view 2015-06-04 03:05:25

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล และนายกสโมสรโรตารี 4 สโมสร

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผวก.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ปี 2015-2016 โดยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ได้มีพิธีสถาปนาขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีคับครั้ง และขอแสดงความยินดีกับ นายกสโมสรโรตารี 4 สโมสร ประกอบด้วย นยล.ภาคย์ พึงไชยพัฒน์ นายกสโมสรโรตารีอุดรธานี, นย.สมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง, นย.โกวิทย์ สุพิทยภรณ์พงศ์ นายกสโมสรโรตารีบ้านเชียง และนย.สุกัญญา อุดมกรสิทธิกุล นายกสโมสรโรตารีศิลปาคม ซึ่งมีพิธีสถาปนาไปเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
tag : หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผวก.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ปี 2015-2016 โดยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ได้มีพิธีสถาปนาขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีคับครั้ง และขอแสดงความยินดีกับ นายกสโมสรโรตารี 4 สโมสร ประกอบด้วย นยล.ภาคย์ พึงไชยพัฒน์ นายกสโมสรโรตารีอุดรธานี นย.สมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง นย.โกวิทย์ สุพิทยภรณ์พงศ์ นายกสโมสรโรตารีบ้านเชียง และนย.สุกัญญา อุดมกรสิทธิกุล นายกสโมสรโรตารีศิลปาคม ซึ่งมีพิธีสถาปนาไปเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี
1958 view 2015-05-13 06:57:49

ชาวอุดรร่วมใจเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมราชกุมารี ๖๐

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมราชกุมารี๖๐พรรษา ในเช้าของวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ.บริเวณลานหน้าอาคารป้องกันและงานบรรเทาสาธารณภัย
901 view 2015-04-03 02:04:32

ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี แจ้งผู้เช่า ยื่นขออนุญาตวัตถุประสงค์การเช่าให้ถูกต้อง

กรมธนารักษ์ได้ให้ตรวจสอบว่า ผู้เช่าอาคารราชพัสดุในเขตจังหวัดอุดรธานี ได้ใช้อาคารที่เช่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเช่า คือ เพื่ออยู่อาศัยและประกอบการค้าหรือไม่อย่างไร
1160 view 2015-04-03 01:57:54