194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

มอบเงินสนับสนุน

บริษัท ดับเบิ้ลเอ จำกัด และ หจก.ไอคิวเซาท์อีส โอเอ เข้ามอบเงินสนับสนุน โครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มี นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ เหรัญญิกหอการค้าฯ เป็นตัวแทนรับมอบ
801 view 2014-10-29 04:12:34

มอบเงินสนับสนุน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 และคณะ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการจาก นายสมศักดิ์ เชยคำแหง อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ณ บริษัท เฟดเดอรัลคอนกรีต จำกัด
899 view 2014-10-29 04:06:59

มอบเงินสนับสนุน

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการ “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ประจำปี 2557 โดยมี น.ส.มีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับมอบ
850 view 2014-10-29 03:57:16

42 ปี และ 22 ปี แห่งการสร้างสรรค์สังคมของ สโมสรไลออนส์ในจังหวัดอุดรธานี

สโมสรไลออนส์ เป็นองค์กรการกุศลสากลที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการผ่านกิจกรรมการกุศลด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกประมาณ 1.3 ล้านคน ใน 202 ประเทศ โดยสมาชิกจะอุทิศเวลา กำลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์และส่วนเกินของชีวิตไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศที่ตนอาศัยอยู่ให้มีสิ่งแวดล้อมและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น
tag : สโมสรไลออนส์ เป็นองค์กรการกุศลสากลที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการผ่านกิจกรรมการกุศลด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกประมาณ 1.3 ล้านคน ใน 202 ประเทศ โดยสมาชิกจะอุทิศเวลา กำลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์และส่วนเกินของชีวิตไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศที่ตนอาศัยอยู่ให้มีสิ่งแวดล้อมและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น
1462 view 2014-10-07 06:06:14

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญสถานศึกษา/นักเรียน เข้ารับความรู้ในโครงการ “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปีที่ 6 จัดโดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าทบทวนความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อ
1034 view 2014-10-06 08:22:53

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด “แผนธุรกิจ” ประจำปี 2557

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส.และปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวด “แผนธุรกิจ” ประจำปี 2557 ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
1498 view 2014-10-06 08:16:52

ไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาหารฮาลาล

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญสมาชิก ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ร่วมงานสัมมนาสัญจร “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาหารฮาลาล : อุดรธานี...ฐานผลิตสู่ตลาดฮาลาลลุ่มน้ำโขงและจีน”
1880 view 2014-10-01 08:55:46

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ คุณไอลดา สุขบัญชา หจก.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานี/กรรมการหอการค้าฯ ในโอกาสได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ โดยได้เข้ารับรางวัลโล่ห์เกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาล ธุรกิจดีเด่นระดับประเทศจาก อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
1764 view 2014-09-11 03:31:42

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษาร่วมโครงการ “ประกวดแผนธุรกิจ” ประจำปี 2557

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี จัดทำโครงการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2557 เพื่อสร้างแรงจูงใจ ปลูกจิตสำนึก และสนับสนุนแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการใหม่ ให้แก่นักเรียนนักศึกษา และนิสิตที่กำลังศึกษา และที่กำลังจะจบการศึกษา รวมถึงบัณฑิต สามารถพัฒนา และเชื่อมโยงผลงานต่างๆ ไปสู่แนวคิดในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องและจำเป็น ตลอดจนการส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัย พัฒนาสู่นวัตกรรมการลงทุนเชิงพาณิชย์ และขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ จึงได้จัดทำโครงการขึ้น
1294 view 2014-09-11 02:46:39

ไทยไลอ้อนแอร์ เริ่มขายตั๋วเส้นทางบินใหม่

นายสวาท ธีรระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี แจ้งการเปิดขายตั๋วของสายการบินน้องไหม่ ไทยไลอ้อนส์ แอร์ ในเส้นทางบิน ดอนเมือง-อุดรธานี และหาดใหญ่-อุดรธานี เริ่มขายตั๋วแล้ว เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา
1266 view 2014-09-03 03:57:35