194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

เอสเอ็มอีแบงก์ เปิดตัวสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว วงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ได้เปิดตัวโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว
244 view 2016-06-15 04:45:06

“ครบรอบ 5 ทศวรรษแห่งการค้นพบที่บ้านเชียง”

องประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมสามเหลี่ยมมรดกโลกและสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 5 ทศวรรษ แห่งการค้นพบที่บ้านเชียง : The 5 Decade of Ban Chiang’s Discover
151 view 2016-06-15 04:20:14

ประกาศอัตราค่าจ้างตามาตรฐานฝีมือ

คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 19 ได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับตามมาตรฐานฝีมือ และมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2559 ให้กำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์ ยานยนต์ อัญมณี และโลจิสติกส์ รวม 20 สาขาอาชีพ
357 view 2016-06-14 02:19:19

แอ็บโซลูท เฮลธ์ อุดรธานี ฉลองครบรอบ 2 ปี “โฮมบุญ สุขใจได้บุญ”

นพ.ฉัตรชัย ศรีบัณฑิต ประธานกรรมการบริหาร แอ็บโซลูท เฮลธ์ กรุ๊ป จัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 2 ปี แอ็บโซลูท เฮลธ์ อุดรธานี โฮมบุญ...สุขใจได้บุญ สุขกายและสุขใจร่วมกัน เน้นการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนเพื่อเป็นการขอบคุณ ภายในงานมีบริการตรวจสุขภาพฟรี ให้คำปรึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม จัดเสวนาให้ความรู้ เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและที่สำคัญ ได้ร่วมกันสร้างบุญใหญ่ ทอดผ้าป่าสร้างกำแพงวัด สร้างวัดที่ สปป.ลาว ไถ่ชีวิตโคท้อง
273 view 2016-06-12 02:46:09

การป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย จังหวัดอุดรธานี

สรุปรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย จังหวัดอุดรธานี
185 view 2016-06-02 07:04:56

รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2559

สภาพภูมิอากาศ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง นาน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย อุดร หนองคาย
214 view 2016-06-02 04:07:51

สถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตรปีการผลิต ๒๕๕๙/๖o

สถานการณ์น้ำเพื่อการเกษตรและการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรในการปลูกข้าว ปีการผลิต ๒๕๕๙/๖o
189 view 2016-06-02 03:18:13

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมีนาคม 2559

ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนมีนาคม 2559 เศรษฐกิจอุดรธานี เดือนมีนาคม 2559
154 view 2016-06-02 02:58:27