194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

อุดรธานี ต้อนรับกงสุลใหญ่ สปป.ลาว คนใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับกงสุลใหญ่คนใหม่แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำขอนแก่น
172 view 2014-04-28 04:45:31

สาธารณะรัฐสังคมเวียดนาม สานสัมพันธ์การค้า การท่องเที่ยว ระหว่าง จ.เหงะอาน กับ จ.อุดรธานี

นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเหงะอาน โดยมี นายเหงวี๋ยน ฮิ๋ว ดิ่น กงสุลใหญ่เวียดนามประจำจังหวัดขอนแก่นราชอาณาจักรไทย นายเหงวี๋ยน กวาง ตรุง นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนาม
149 view 2014-04-28 04:34:38

งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์

นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมเกษตรอินทรีย์ 121 ปี อุดรธานี” โดยมี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนชาวอุดรธานี เข้าร่วมงาน
139 view 2014-04-25 08:22:03

เรื่องเล่าชาวหอการค้า

น.ส.มีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพร นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาส “เทศกาลปีใหม่ไทย – เทศกาลสงกรานต์ 2557” ณ ศูนย์แว่นจุฬา อ.เมือง จ.อุดรธานี
107 view 2014-04-24 08:47:12

รันเวย์ซีอีโอ สัมภาษณ์พิเศษ คุณสมศักดิ์ คงประสานกาล

น.ส.มีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพร นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาส “เทศกาลปีใหม่ไทย – เทศกาลสงกรานต์ 2557” ณ ศูนย์แว่นจุฬา อ.เมือง จ.อุดรธานี
102 view 2014-04-24 08:32:29

ผู้จัดการหอการค้าฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพร นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

น.ส.มีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าฯ และคณะเจ้าหน้าที่ เข้ารดน้ำขอพร นายยงยุทธ วัฒนธีรวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เนื่องในโอกาส “เทศกาลปีใหม่ไทย – เทศกาลสงกรานต์ 2557” ณ ศูนย์แว่นจุฬา อ.เมือง จ.อุดรธานี
81 view 2014-04-24 08:18:00

ประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการ ร่วมรดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ และคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิก YEC หอการค้าฯ รุ่นที่ 1 และ 2 ร่วมรดน้ำขอพรจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายเสนีย์ จิตตเกษม และรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุทธินันท์ บุญมี, นายณรงค์ พลละเอียด และนายกอบเกียรติ กาญจนะ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
138 view 2014-04-24 07:44:34

เทศกาลใหม่ไทย – เทศกาลสงกรานต์ 2557

คุณอมรรัตน์ บรรยงก์สินธ์ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี, คุณสุริยา ปิ่นรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาอุดรธานี และคณะเข้ารดน้ำขอพร ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย เนื่องในโอกาสเข้าสู่ “เทศกาลใหม่ไทย – เทศกาลสงกรานต์ 2557” ณ เทเลวิซอุดรธานี
99 view 2014-04-24 07:10:06

ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ำโขง

นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณา Proposal โครงการวิจัย “การเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว และบริการกับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบการทำวิจัยให้กับกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คือ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ โดยกำหนดให้จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการบริการกลุ่มจังหวัด กำหนดวิสัยทัศน์ในปี 2558-2561 เป็น “ศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน” และตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ำโขง” ซึ่งศักยภาพและความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน แต่มีเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการที่ทุกจังหวัดให้ความสำคัญเป็นจุดเด่นในการพัฒนาร่วมกัน ดังนั้น การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จึงควรให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีสัดส่วนเหมาะสมและการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและการบริการ กับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว และบริการกับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก้ไขรายละเอียดโครงการวิจัย, เนื้อหาในแบบสำรวจที่จะใช้ในการสอบถามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และให้มีการประชุมอีกครั้งโดยให้เชิญผู้แทนจาก 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วมพิจารณาอีกครั้ง
tag : นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณา Proposal โครงการวิจัย “การเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว และบริการกับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1” โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับผิดชอบการทำวิจัยให้กับกระทรวงมหาดไทยเนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 คือ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย และบึงกาฬ โดยกำหนดให้จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลางการบริการกลุ่มจังหวัด กำหนดวิสัยทัศน์ในปี 2558-2561 เป็น “ศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน” และตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ำโขง” ซึ่งศักยภาพและความโดดเด่นของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกัน แต่มีเรื่องของการท่องเที่ยวและการบริการที่ทุกจังหวัดให้ความสำคัญเป็นจุดเด่นในการพัฒนาร่วมกัน ดังนั้น การขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัดไปสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยว อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จึงควรให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดให้มีสัดส่วนเหมาะสมและการเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวและการบริการ กับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิตที่เกี่ยวข้อง จึงจัดทำโครงการวิจัยเรื่อง “การเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยว และบริการกับสาขาเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน และสาขาการผลิต ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1”ทั้งนี้ที่ประชุมได้ขอให้คณะผู้วิจัย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก้ไขรายละเอียดโครงการวิจัย เนื้อหาในแบบสำรวจที่จะใช้ในการสอบถามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ และให้มีการประชุมอีกครั้งโดยให้เชิญผู้แทนจาก 5 จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ เข้าร่วมพิจารณาอีกครั้ง
107 view 2014-04-24 06:46:03

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอีสานเพื่อรองรับ AEC

คณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการฯ มี นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล ประธาน YEC รุ่นที่ 1 และนางสาวชนิกานต์ ปุณณะนิธิ ประธาน YEC รุ่นที่ 2 และสมาชิก เข้าร่วมประชุม และมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี, นางศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC หอการค้าจังหวดัอุดรธานี ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาเช่น กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย และเชิญชวนสมาชิกร่วมกิจกรรม การเสวนาทางวิชาการในงาน NIDA Udornthani Open House and Academy Camp 2014 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอีสานเพื่อรองรับ AEC” จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 20 เมษายน 2557 นี้
tag : คณะกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดประชุมคณะกรรมการฯ มี นายณพัฒน์ศักย์ พรพันธุ์นุกูล ประธาน YEC รุ่นที่ 1 และนางสาวชนิกานต์ ปุณณะนิธิ ประธาน YEC รุ่นที่ 2 และสมาชิก เข้าร่วมประชุม และมี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางศมน ชคัตธาดากุล ประธานโครงการ YEC หอการค้าจังหวดัอุดรธานี ร่วมรับฟังการประชุม ณ ห้องประชุม หอการค้าจังหวัดอุดรธานีที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมาเช่น กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย และเชิญชวนสมาชิกร่วมกิจกรรม การเสวนาทางวิชาการในงาน NIDA Udornthani Open House and Academy Camp 2014 เรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอีสานเพื่อรองรับ AEC” จัดโดยคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 20 เมษายน 2557 นี้
76 view 2014-04-24 06:19:17