194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

ยูดี ทาวน์ คิดส์ ฟัน ทาวน์ ปี 5

ศูนย์การค้ายูดี ทาวน์ ขอเชิญชวนน้องๆ ร่วมกิจกรรมในวันเด็ก “ยูดี ทาวน์ คิดส์ ฟัน ทาวน์ ปี 5” ตอน พาเหรดฟาร์มสุข หฤหรรษ์วันเด็ก
247 view 2015-01-08 06:11:46

YEC และFitness First มอบเงินจากโครงการวิน แอนด์ แชร์

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. YEC หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย คุณชนิกานต์ ปุณณะนิธิ ประธาน YEC รุ่นที่ 2 และสมาชิก ร่วมกับ Fitness First อุดรธานี เข้ามอบเงินจำนวน 12,150 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา เครื่องเขียน ของเล่น ซึ่งได้จากการจัดทำโครงการ วิน แอนด์ แชร์ (Win and Share) ออกกำลังกายได้บุญ ให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน จ.อุดรธานี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียน ให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง
260 view 2014-12-26 08:29:12

กิจกรรม “เบิ่งบัวแดง”

มาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลบัวแดง ที่เป็นที่นิยมชื่นชอบและรอคอยของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ สถานทีท่องเที่ยวมหัศจรรย์ที่ได้รับรางวัลจาก CNN ว่าเป็น 1 ใน 15 ทะเลสาบสุดแปลกของโลก โดยจัดกิจกรรม “เบิ่งบัวแดง” ขึ้น
319 view 2014-12-26 08:25:59

มอบเงินสนับสนุน

นายทนงศักดิ์ โตวัน กรรมการผู้จัดการ บจก.โตวันอุดร มอบเงินสนับสนุน โครงการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2557 โดยมี นายพีระภัทร์ เลิศโกเมนกุล ประธานโครงการ รับมอบ
203 view 2014-10-29 04:25:40

มอบเงินสนับสนุน

นายทนงศักดิ์ โตวัน กรรมการผู้จัดการ บจก.โตวันอุดร มอบเงินสนับสนุนโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 โดยมี นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการ รับมอบ
204 view 2014-10-29 04:23:57

มอบเงินสนับสนุน

บริษัท ดับเบิ้ลเอ จำกัด และ หจก.ไอคิวเซาท์อีส โอเอ เข้ามอบเงินสนับสนุน โครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มี นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ เหรัญญิกหอการค้าฯ เป็นตัวแทนรับมอบ
227 view 2014-10-29 04:12:34

มอบเงินสนับสนุน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 และคณะ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการจาก นายสมศักดิ์ เชยคำแหง อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ณ บริษัท เฟดเดอรัลคอนกรีต จำกัด
237 view 2014-10-29 04:06:59

มอบเงินสนับสนุน

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการ “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ประจำปี 2557 โดยมี น.ส.มีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับมอบ
213 view 2014-10-29 03:57:16

42 ปี และ 22 ปี แห่งการสร้างสรรค์สังคมของ สโมสรไลออนส์ในจังหวัดอุดรธานี

สโมสรไลออนส์ เป็นองค์กรการกุศลสากลที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการผ่านกิจกรรมการกุศลด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกประมาณ 1.3 ล้านคน ใน 202 ประเทศ โดยสมาชิกจะอุทิศเวลา กำลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์และส่วนเกินของชีวิตไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศที่ตนอาศัยอยู่ให้มีสิ่งแวดล้อมและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น
tag : สโมสรไลออนส์ เป็นองค์กรการกุศลสากลที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการผ่านกิจกรรมการกุศลด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกประมาณ 1.3 ล้านคน ใน 202 ประเทศ โดยสมาชิกจะอุทิศเวลา กำลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์และส่วนเกินของชีวิตไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศที่ตนอาศัยอยู่ให้มีสิ่งแวดล้อมและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น
325 view 2014-10-07 06:06:14

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญสถานศึกษา/นักเรียน เข้ารับความรู้ในโครงการ “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปีที่ 6 จัดโดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าทบทวนความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อ
261 view 2014-10-06 08:22:53