194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

มอบเงินสนับสนุน

นายทนงศักดิ์ โตวัน กรรมการผู้จัดการ บจก.โตวันอุดร มอบเงินสนับสนุน โครงการประกวดแผนธุรกิจ ประจำปี 2557 โดยมี นายพีระภัทร์ เลิศโกเมนกุล ประธานโครงการ รับมอบ
184 view 2014-10-29 04:25:40

มอบเงินสนับสนุน

นายทนงศักดิ์ โตวัน กรรมการผู้จัดการ บจก.โตวันอุดร มอบเงินสนับสนุนโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 โดยมี นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการ รับมอบ
183 view 2014-10-29 04:23:57

มอบเงินสนับสนุน

บริษัท ดับเบิ้ลเอ จำกัด และ หจก.ไอคิวเซาท์อีส โอเอ เข้ามอบเงินสนับสนุน โครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 โดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี มี นายอัครวัฒน์ ปุณณะนิธินนทน์ เหรัญญิกหอการค้าฯ เป็นตัวแทนรับมอบ
207 view 2014-10-29 04:12:34

มอบเงินสนับสนุน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 นายสิริพงศ์ อุเทนพิทักษ์กุล ประธานโครงการสุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย ประจำปี 2557 และคณะ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการจาก นายสมศักดิ์ เชยคำแหง อดีตประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ณ บริษัท เฟดเดอรัลคอนกรีต จำกัด
219 view 2014-10-29 04:06:59

มอบเงินสนับสนุน

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด เข้ามอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการ “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ประจำปี 2557 โดยมี น.ส.มีน่า อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้จัดการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี รับมอบ
193 view 2014-10-29 03:57:16

42 ปี และ 22 ปี แห่งการสร้างสรรค์สังคมของ สโมสรไลออนส์ในจังหวัดอุดรธานี

สโมสรไลออนส์ เป็นองค์กรการกุศลสากลที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการผ่านกิจกรรมการกุศลด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกประมาณ 1.3 ล้านคน ใน 202 ประเทศ โดยสมาชิกจะอุทิศเวลา กำลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์และส่วนเกินของชีวิตไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศที่ตนอาศัยอยู่ให้มีสิ่งแวดล้อมและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น
tag : สโมสรไลออนส์ เป็นองค์กรการกุศลสากลที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการผ่านกิจกรรมการกุศลด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกประมาณ 1.3 ล้านคน ใน 202 ประเทศ โดยสมาชิกจะอุทิศเวลา กำลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์และส่วนเกินของชีวิตไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศที่ตนอาศัยอยู่ให้มีสิ่งแวดล้อมและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น
286 view 2014-10-07 06:06:14

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญสถานศึกษา/นักเรียน เข้ารับความรู้ในโครงการ “สุดยอดการติวความรู้สู่มหาวิทยาลัย” ปีที่ 6 จัดโดย หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5-6 เข้าทบทวนความรู้ในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ พร้อมแนะแนวการศึกษาต่อ
232 view 2014-10-06 08:22:53

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด “แผนธุรกิจ” ประจำปี 2557

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี และ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช., ปวส.และปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าประกวด “แผนธุรกิจ” ประจำปี 2557 ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ
302 view 2014-10-06 08:16:52

ไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาหารฮาลาล

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญสมาชิก ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจ ร่วมงานสัมมนาสัญจร “ไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจอาหารฮาลาล : อุดรธานี...ฐานผลิตสู่ตลาดฮาลาลลุ่มน้ำโขงและจีน”
262 view 2014-10-01 08:55:46

รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ คุณไอลดา สุขบัญชา หจก.ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเออุดรธานี/กรรมการหอการค้าฯ ในโอกาสได้รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นระดับประเทศ โดยได้เข้ารับรางวัลโล่ห์เกียรติคุณรางวัลธรรมาภิบาล ธุรกิจดีเด่นระดับประเทศจาก อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์
260 view 2014-09-11 03:31:42