194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

การรับซื้อเกลือบ้านดุง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร

3 พฤศจิกายน 2559 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้มอบหมายให้คณะเจรจาการแก้ไขปัญหาเกลืออำเภอบ้านดุง ของจังหวัดอุดรธา
658 view 2017-01-10 09:34:41

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 อนุมัติ โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับผู้ประกอบกิจการ SMEs โดยธนาคารออมสินสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สถาบันการเงิน และให้สถาบันการเงินสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่ผู้ประกอบการ SMEs
721 view 2016-10-05 02:33:58

Update ข่าวนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (2)

ฉบับที่แล้ว ผมได้เล่าถึงความเป็นมาและสถานะปัจจุบันของโครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน หรือนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะนี้ ที่ได้รับการอนุมัติและคัดเลือกจาก กนอ. ด้วยสิทธิการสนับสนุนการลงทุนสูงสุดตามเงื่อนไขของ กนอ.
796 view 2016-10-05 02:30:24

Update ข่าวนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี(1)

ราวปี 2537 กลุ่มนักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี ได้รวมตัวกันผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน แต่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจในปี 2540
1273 view 2016-10-05 02:25:24

สมาคมสตรี ทัศนศึกษาใน สปป.ลาว

สมาคมสตรีอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ทำกิจกรรมสมาคม โดยการนำสมาชิกไปทำบุญ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษาที่ต่างประเทศ (ประเทศลาว)
770 view 2016-09-30 02:50:37

กระแสโปเกม่อน โก มาแรงกว่าที่คิด

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี มีความเป็นห่วงกระแสการเล่นเกมโปเกม่อนโก นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าอุดรธานี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวถึงกระแสของเกมส์นี้
1175 view 2016-08-10 07:38:45

"อรัญญา อุดมลาภ" ดำรงตำแหน่ง "นายกสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี"

"อรัญญา อุดมลาภ" ดำรงตำแหน่ง "นายกสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี" เน้นสานงานต่อ ก่องานใหม่ สืบสาน ส่งเสริม สร้างสรรค์ สนับสนุนงานตามวัตถุประสงค์ของสโมสร
921 view 2016-08-09 02:39:47

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี... ขอเชิญร่วมแข่งขันโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559

ขอเชิญร่วมแข่งขันโครงการประกวดแผนธุรกิจ ปี 2559 สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศ ในระดับอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) และระดับปริญญาตรี
956 view 2016-07-29 08:16:22