194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

ภาคเอกชนอุดร 3 แกนนำหลัก จับมือ ตั้งกรรมการร่วมภาคเอกชน

ภาคเอกชนอุดรโดย 3 แกนนำหลัก ประกอบด้วยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี จับมือร่วมกันตั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เพื่อเป็นองค์กรตัวแทนภาคเอกชนในจังหวัด ในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจอย่างเป็นเอกภาพในการร่วมกันผลักดันนโยบายสู่ภาครัฐ
2220 view 2007-07-27 12:01:59

Read more: ภาคเอกชนอุดร 3 แกนนำหลัก จับมือ ตั้งกรรมการร่วมภาคเอกชน

ภาคเอกชนระดมสมอง ร่วมถกปัญหา ?ค่าเงินบาท?

จากความผันผวนของเงินบาทที่แข็งค่า ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมส่งออกของไทยอย่างรุนแรง ลุกลามไปถึงภาคธุรกิจอื่น ๆ เช่น ภาคบริการ และรายได้จากแรงงานไทยที่ไปทำงานยังต่างประเทศ เงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จากเดิมที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ แลกเงินบาทได้ 40 บาท แต่ปัจจุบันแลกได้เพียง 33.446 บาทเท่านั้น (20 ก.ค. 50)
2456 view 2007-07-27 11:47:37

Read more: ภาคเอกชนระดมสมอง ร่วมถกปัญหา ?ค่าเงินบาท?

การสัมมนา ?ผ่าโครงสร้างร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง : สู่ประโยชน์ผู้บริโภค?

สมาคมพัฒนาผู้บริโภคไทย และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สถานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดเวทีสาธารณะ เรื่อง ?ผ่าโครงสร้างร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง : สู่ประโยชน์ผู้บริโภค? ขึ้น
3256 view 2007-07-19 01:48:45

Read more: การสัมมนา ?ผ่าโครงสร้างร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง : สู่ประโยชน์ผู้บริโภค?

แถลงข่าว ?Business Plan Awards? ครั้งที่ 1

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดงานแถลงข่าวการประกวดแผนธุรกิจ ?Business Plan Awards? ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 2 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2550 หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดงานแถลงข่าวการจัดประกวดแผนธุรกิจ ?Business Plan Awards? ครั้งที่ 1
2280 view 2007-07-06 15:37:30

Read more: แถลงข่าว ?Business Plan Awards? ครั้งที่ 1

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หอการค้าทั่วประเทศ

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หอการค้าทั่วประเทศ ประจำปี 2550 ณ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการจัดกิจกรรมหอการค้าสัมพันธ์ และคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งหอการค้าจังหวัด หอการค้าไทย จัดให้มีการสัมมนา เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หอการค้าทั่วประเทศ ประจำปี 2550
2801 view 2007-07-06 15:34:38

Read more: สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หอการค้าทั่วประเทศ

?Money Channel สัญจร : ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน?

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ บริษัท แฟมมิลี่โนฮาว จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือตลาดหลักทรัพย์ กำหนดจัดงาน ?Money Channel สัญจร : ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน? หลังจากที่หอการค้าฯ ได้มีการจัดกิจกรรมนี้ผ่านมาแล้วเมื่อปี 2548 ได้รับผลตอบรับดีมาก มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
2589 view 2007-06-30 03:47:42

Read more: ?Money Channel สัญจร : ชวนคนอุดร รู้ทันเรื่องออม รู้รอบเรื่องลงทุน?

Business Plan Awards ครั้งที่1

ตามที่หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จัดโครงการประกวดแผนธุรกิจ Business Plan Awards ครั้งที่1 โดยหอการค้าได้จัดประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการโครงการฯ และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาแล้ว
2346 view 2007-06-30 03:41:21

Read more: Business Plan Awards ครั้งที่1

หอการค้าจังหวัดฯสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการจังหวัดอุดรฯ, หนองคาย

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (สสว.) สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการไทย หอการค้าไทย จัดโครงการสร้างเครือข่าย และการร่วมกลุ่มของผู้ประกอบการค้าจังหวัดอุดรธานี, หนองคาย
4471 view 2007-06-30 03:17:30

Read more: หอการค้าจังหวัดฯสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการจังหวัดอุดรฯ, หนองคาย

การเปิดศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
3349 view 2007-06-19 03:28:05

Read more: การเปิดศูนย์ประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การอบรม ?ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่?

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมเปิดการอบรม ?ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่? สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปีที่ 2 จัดโดย วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
3165 view 2007-06-19 03:26:30

Read more: การอบรม ?ทิศทางการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการใหม่?