194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

EXIM จัดหนักทวีค่าส่งออก สินเชื่อ แถมความคุ้มครอง "ส่งออก ได้เงินแน่นอน"

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มมูลค่า การค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งภารกิจในปี 2559 ธสน. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูก เพื่อกระตุ้นภาคการส่งออกจากประเทศไทย รวมถึงมีการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศด้วย
666 view 2016-04-18 04:06:56

เชิญร่วมประกวด "ธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น" ประจำปี 2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบธุรกิจอันจะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต
631 view 2016-04-18 04:04:20

เศรษฐกิจจังหวัดอุดรฯ ปี 59

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี จะขยายตัวร้อยละ 3.7
1234 view 2016-04-05 04:31:37

กธจ.อุดรธานี ประชุมนัดแรกเลือก "รองประธาน กธจ.อุดรธานี"

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ประชุมนัดแรกหลังสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรับรองรายชื่อ พร้อมเลือกตั้งรองประธาน และเตรียมเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและการสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจของประชาชน
823 view 2016-03-29 03:33:43

ประกันสังคม ประชุมชี้แจง "แนวทางประกันสังคมมาตรา 40 เมื่อมีกองทุนการออมแห่งชาติ"

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาตรา 40 และเครือข่าย "แนวทางประกันสังคมมาตรา 40
1006 view 2016-03-29 03:09:45

“ณณชัย ทีฆธนานนท์” สุภาพบุรุษนักบริหาร กับการใส่ใจในบริการที่พร้อมถ่ายทอดอย่างทุ่มเทสู่ Next Generation

นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ บันทึกรายการ "รันเวย์ซีอีโอ" สัมภาษณ์พิเศษ "นายณณชัย ทีฆธนานนท์" ประธานที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ จำกัด
1274 view 2016-03-24 08:43:37

อุดรธานี ไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลตรี อำนวย จุลโนนยาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24, นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีและรับมอบกระบือ 79 ตัว ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมืองอุดรธานี
735 view 2016-03-24 06:27:49

หอการค้าฯ ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ลำปางเซรามิกสัญจร”

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าฯ ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ลำปางเซรามิกสัญจร” ภายใต้โครงการลำปางเมืองเซรามิก
846 view 2016-03-24 04:27:20

รัฐ-เอกชน ตรวจสอบพื้นที่ ต.หนองไฮ เตรียมการรองรับการจัดทำเรือนจำแห่งใหม่

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี,นายประมูล ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและออกตรวจสอบเพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับใช้ในการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่
1278 view 2016-03-04 04:32:31

กรอ.กลุ่มจังหวัด ถกประเด็น เสนอการลงพื้นที่อุดรธานี - หนองคาย ของนายกรัฐมนตรี

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี/ หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 เป็นประธานในที่ประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน 1 ครั้งที่ 1/2559
785 view 2016-03-04 04:21:41