194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

อุดรธานีสามัคคีปรองดองคลองสวยน้ำใส

วันนี้(28เม.ย.59) เวลา 09.00 น. ที่ ท่าอากาศยานอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธีเปิด “โครงการ อุดรธานี สามัคคีปรองดอง คลองสวยน้ำใส รวมใจประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ”
911 view 2016-05-09 09:14:15

"ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล" ได้รับเลือกให้ "ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อีกวาระ ปี 2559-2561 ต่อเนื่องอีกสมัย
1295 view 2016-05-09 09:11:48

“ทินกร ทองเผ้า” รับตำแหน่ง “นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี”

“ทินกร ทองเผ้า” รับตำแหน่ง “นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี” มุ่งเน้นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว พร้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน
884 view 2016-05-09 09:09:43

ขอเชิญร่วม "โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น" ประจำปี 2559

สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชั่น หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัด "โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559"
920 view 2016-05-09 09:07:17

กลุ่มบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี และน้ำตาลเกษตรผล มอบรางวัล "อ้อยสดสวยงาม"

เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด จัดกิจกรรมมอบรางวัล "อ้อยสดสวยงาม" แก่เกษตรกรที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานทั้งสองโรง โดยมี นายไกรสร สามเสน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล
1814 view 2016-05-03 06:23:59

EXIM จัดหนักทวีค่าส่งออก สินเชื่อ แถมความคุ้มครอง "ส่งออก ได้เงินแน่นอน"

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มมูลค่า การค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งภารกิจในปี 2559 ธสน. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูก เพื่อกระตุ้นภาคการส่งออกจากประเทศไทย รวมถึงมีการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศด้วย
697 view 2016-04-18 04:06:56

เชิญร่วมประกวด "ธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น" ประจำปี 2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบธุรกิจอันจะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต
656 view 2016-04-18 04:04:20

เศรษฐกิจจังหวัดอุดรฯ ปี 59

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี จะขยายตัวร้อยละ 3.7
1304 view 2016-04-05 04:31:37

กธจ.อุดรธานี ประชุมนัดแรกเลือก "รองประธาน กธจ.อุดรธานี"

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ประชุมนัดแรกหลังสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรับรองรายชื่อ พร้อมเลือกตั้งรองประธาน และเตรียมเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและการสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจของประชาชน
875 view 2016-03-29 03:33:43