194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

SME Bank เชิญร่วมโครงการ "สินเชื่อ SMEs บัญชีเล่มเดียว"

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย หรือ SME Bank เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ มีโครงการสินเชื่อ SMEs บัญชีเดียว ซึ่งสนับสนุนเงินหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการพัฒนาผลิตภาพการผลิต หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้ง ขยาย ปรับปรุงกิจการ
1069 view 2016-05-13 07:58:03

Wedding Fair 2016

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ที่ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน "Wedding Fair 2016 ครั้งที่ 2" โดยมี นางฉายา ตยางคนนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ, คณะกรรมการหอการค้า, สโมสรโรตารีศิลปาคม เข้าร่วมงาน มี นายปรีชา ยะรังวงษ์ ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี ให้การต้อนรับ
1160 view 2016-05-09 09:17:01

อุดรธานีสามัคคีปรองดองคลองสวยน้ำใส

วันนี้(28เม.ย.59) เวลา 09.00 น. ที่ ท่าอากาศยานอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธีเปิด “โครงการ อุดรธานี สามัคคีปรองดอง คลองสวยน้ำใส รวมใจประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ”
969 view 2016-05-09 09:14:15

"ศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล" ได้รับเลือกให้ "ประธานสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบัน SMI พร้อมทั้งดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อีกวาระ ปี 2559-2561 ต่อเนื่องอีกสมัย
1426 view 2016-05-09 09:11:48

“ทินกร ทองเผ้า” รับตำแหน่ง “นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี”

“ทินกร ทองเผ้า” รับตำแหน่ง “นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี” มุ่งเน้นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว พร้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน
1004 view 2016-05-09 09:09:43

ขอเชิญร่วม "โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น" ประจำปี 2559

สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชั่น หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัด "โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559"
994 view 2016-05-09 09:07:17

กลุ่มบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี และน้ำตาลเกษตรผล มอบรางวัล "อ้อยสดสวยงาม"

เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด จัดกิจกรรมมอบรางวัล "อ้อยสดสวยงาม" แก่เกษตรกรที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานทั้งสองโรง โดยมี นายไกรสร สามเสน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล
1959 view 2016-05-03 06:23:59

EXIM จัดหนักทวีค่าส่งออก สินเชื่อ แถมความคุ้มครอง "ส่งออก ได้เงินแน่นอน"

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มมูลค่า การค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งภารกิจในปี 2559 ธสน. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูก เพื่อกระตุ้นภาคการส่งออกจากประเทศไทย รวมถึงมีการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศด้วย
737 view 2016-04-18 04:06:56

เชิญร่วมประกวด "ธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น" ประจำปี 2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบธุรกิจอันจะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต
687 view 2016-04-18 04:04:20