194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

“ทินกร ทองเผ้า” รับตำแหน่ง “นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี”

“ทินกร ทองเผ้า” รับตำแหน่ง “นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี” มุ่งเน้นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยว พร้อมการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดไปในทิศทางเดียวกัน
922 view 2016-05-09 09:09:43

ขอเชิญร่วม "โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น" ประจำปี 2559

สำนักงานป้องกันการทุจริตภาครัฐวิสาหกิจและธุรกิจเอกชน สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับ คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณและต่อต้านคอร์รัปชั่น หอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัด "โครงการมอบรางวัลบรรษัทภิบาลดีเด่น ประจำปี 2559"
946 view 2016-05-09 09:07:17

กลุ่มบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี และน้ำตาลเกษตรผล มอบรางวัล "อ้อยสดสวยงาม"

เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด จัดกิจกรรมมอบรางวัล "อ้อยสดสวยงาม" แก่เกษตรกรที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานทั้งสองโรง โดยมี นายไกรสร สามเสน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล
1889 view 2016-05-03 06:23:59

EXIM จัดหนักทวีค่าส่งออก สินเชื่อ แถมความคุ้มครอง "ส่งออก ได้เงินแน่นอน"

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มมูลค่า การค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งภารกิจในปี 2559 ธสน. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูก เพื่อกระตุ้นภาคการส่งออกจากประเทศไทย รวมถึงมีการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศด้วย
720 view 2016-04-18 04:06:56

เชิญร่วมประกวด "ธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น" ประจำปี 2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบธุรกิจอันจะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต
674 view 2016-04-18 04:04:20

เศรษฐกิจจังหวัดอุดรฯ ปี 59

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี จะขยายตัวร้อยละ 3.7
1340 view 2016-04-05 04:31:37

กธจ.อุดรธานี ประชุมนัดแรกเลือก "รองประธาน กธจ.อุดรธานี"

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ประชุมนัดแรกหลังสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรับรองรายชื่อ พร้อมเลือกตั้งรองประธาน และเตรียมเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและการสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจของประชาชน
932 view 2016-03-29 03:33:43

ประกันสังคม ประชุมชี้แจง "แนวทางประกันสังคมมาตรา 40 เมื่อมีกองทุนการออมแห่งชาติ"

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาตรา 40 และเครือข่าย "แนวทางประกันสังคมมาตรา 40
1055 view 2016-03-29 03:09:45

“ณณชัย ทีฆธนานนท์” สุภาพบุรุษนักบริหาร กับการใส่ใจในบริการที่พร้อมถ่ายทอดอย่างทุ่มเทสู่ Next Generation

นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ บันทึกรายการ "รันเวย์ซีอีโอ" สัมภาษณ์พิเศษ "นายณณชัย ทีฆธนานนท์" ประธานที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ จำกัด
1399 view 2016-03-24 08:43:37