194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ หอการค้า

กลุ่มบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี และน้ำตาลเกษตรผล มอบรางวัล "อ้อยสดสวยงาม"

เมื่อวันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด จัดกิจกรรมมอบรางวัล "อ้อยสดสวยงาม" แก่เกษตรกรที่ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานทั้งสองโรง โดยมี นายไกรสร สามเสน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และบริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด เป็นประธานมอบรางวัล
1865 view 2016-05-03 06:23:59

EXIM จัดหนักทวีค่าส่งออก สินเชื่อ แถมความคุ้มครอง "ส่งออก ได้เงินแน่นอน"

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสังกัดกระทรวงการคลัง มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุนและเพิ่มมูลค่า การค้าและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งภารกิจในปี 2559 ธสน. มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูก เพื่อกระตุ้นภาคการส่งออกจากประเทศไทย รวมถึงมีการป้องกันความเสี่ยงจากการค้าระหว่างประเทศด้วย
717 view 2016-04-18 04:06:56

เชิญร่วมประกวด "ธรรมภิบาลธุรกิจดีเด่น" ประจำปี 2559

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนาและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบธุรกิจอันจะสามารถสร้างความเข้มแข็ง และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจมีความมั่นคงยั่งยืนต่อไปในอนาคต
670 view 2016-04-18 04:04:20

เศรษฐกิจจังหวัดอุดรฯ ปี 59

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี ได้ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ปี 2559 คาดว่าเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี จะขยายตัวร้อยละ 3.7
1331 view 2016-04-05 04:31:37

กธจ.อุดรธานี ประชุมนัดแรกเลือก "รองประธาน กธจ.อุดรธานี"

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุดรธานี ประชุมนัดแรกหลังสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศรับรองรายชื่อ พร้อมเลือกตั้งรองประธาน และเตรียมเข้าอบรมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและการสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจของประชาชน
915 view 2016-03-29 03:33:43

ประกันสังคม ประชุมชี้แจง "แนวทางประกันสังคมมาตรา 40 เมื่อมีกองทุนการออมแห่งชาติ"

นายโกวิท สัจจวิเศษ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมาตรา 40 และเครือข่าย "แนวทางประกันสังคมมาตรา 40
1051 view 2016-03-29 03:09:45

“ณณชัย ทีฆธนานนท์” สุภาพบุรุษนักบริหาร กับการใส่ใจในบริการที่พร้อมถ่ายทอดอย่างทุ่มเทสู่ Next Generation

นางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าฯ บันทึกรายการ "รันเวย์ซีอีโอ" สัมภาษณ์พิเศษ "นายณณชัย ทีฆธนานนท์" ประธานที่ปรึกษา บริษัท โตโยต้า ชิณณ์ นนท์ จำกัด
1389 view 2016-03-24 08:43:37

อุดรธานี ไถ่ชีวิตกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พลตรี อำนวย จุลโนนยาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24, นายธนัชชัย สามเสน รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ และหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมพิธีและรับมอบกระบือ 79 ตัว ณ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมืองอุดรธานี
783 view 2016-03-24 06:27:49

หอการค้าฯ ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ลำปางเซรามิกสัญจร”

นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าฯ ร่วมในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “ลำปางเซรามิกสัญจร” ภายใต้โครงการลำปางเมืองเซรามิก
904 view 2016-03-24 04:27:20