อุดรธานี เชิญร่วมประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ปี 2552

  • Print
Share on facebook

อุดรธานี เชิญร่วมประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ปี 2552

            จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน มอบหมายให้เทศบาลนครอุดรธานี จัดการประกวดธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2552 เพื่อชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่าสองแสนบาท ในวันที่ 14 ธันวาคม 2552 ณ เวทีศาลาสังคีพ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

           โดยมีวัตถุประสงค์การประกวด เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมทั้งทางร่างกาย จิตใจ วาจา ปฏิภาณ ไหวพริบ หรือหลักเกณฑ์อื่นที่คณะกรรมการจัดการประกวดกำหนดให้ดำรงตำแหน่งธิดาผ้าหมี่-ขิด ประจำปี 2552 และเพื่อส่งเสริมเผยแพร่ผ้าหมี่-ขิด อันเป็นงานศิลปาชีพหัตถกรรมของท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดอุดรธานี

Image

Image

ภาพการประกวดธิดาผ้าหมี่ ขิด เมื่อปี 2551


 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าประกวด
          1. ต้องมีสัญชาติไทย
          2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ ในวันรับสมัคร
          3. ต้องเป็นโสด ไม่เคยผ่านการสมรสหรือให้กำเนิดบุตรมาก่อน
          4. ต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัลใดๆ จากการประกวดธิดาผาหมี่-ขิด ของทุกปีที่ผ่านมา
          5. ต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือมีความประพฤติอันเป็นที่น่ารังเกียจของสังคม
          6. เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือโรคที่เกี่ยวกับความงาม
          7. ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นประจำและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร หรือเป็นผู้ที่เกิดในจังหวัดอุดรธานี โดยบิดามารดามีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอุดรธานี
          8. กรณีที่ผู้สมัครเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี แต่มีความประสงค์จะสมัครเข้ประกวดจะต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของจังหวัดอุดรธานี เท่านั้น โดยให้สถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ออกหนังสือรับรอง สถานภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา

          ท่านใดที่สนใจ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2552 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาบุคลากรและรับรองต้อนรับ สำนักงานปลัดเทศบาล ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี โทรศัพท์/โทรสาร 042-230337

 

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap