194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หออุดรฯ ขอต้อนรับ รอง ผวจ.อุดรธานี คนใหม่

หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คนใหม่

           จังหวัดอุดรธานี มีโอกาสต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี คนใหม่ จำนวน 2 คน โดยเริ่มปฏิบัติราชการเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ที่ผ่านมา หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีทั้งสองท่าน

Image

 

นายชยพล ธิติศักดิ์


ประวัติการศึกษา / อบรม
           - รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
           - M.D.A. WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY U.S.A.
           - โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 38
           - โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 41

ประวัติการรับราชการ 
           - นายอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
           - นายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
           - นายอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
           - นายอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
           - นายอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

 

Image

 

นายกอบเกียรติ  กาญจนะ


ประวัติการศึกษา / อบรม
          - รัฐศาสตร์บัณฑิต (ปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๒๒
          - สังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาชุมชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี ๒๕๒๔
          - หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๖
          - หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๕๑

ประวัติการรับราชการ
          - หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจังหวัดอุดรธานี  หนองบัวลำภู  พระนครศรีอยุธยา
          - หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม
          - หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดหนองคาย
          - ผู้อำนวยการกองตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท.
          - หัวหน้าสำนักงานจังหวัดหนองคาย