194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

จันทบุรีสัญจร ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด

จันทบุรีสัญจร ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัด

           เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 53 ที่ผ่านมา จังหวัดจันทบุรีจัดงานประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หรือจันทบุรีสัญจร (Chanthaburi Roadshow Festivel 2010) โดยจัดเป็นรูปแบบงานเลี้ยงเพื่อพบปะหน่วยงานราชการระหว่างจังหวัดจันทบุรี นำโดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายชยพล ธิติศักดิ์, นายกอบเกียรติ กาญจนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และบริษัททัวร์ในพื้นที่เมืองพัทยา ตลอดจนหน่วยงานภาคเอกชนจากหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นำโดย นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้าฯ, นายอิทธิพล สัจจะไพบูลย์ ประชาสัมพันธ์หอการค้าฯ และ นางสาวรุจิรา สรุจิกำจรวัฒนะ กรรมการหอการค้าฯ ณ ห้องรอยัลแกรนด์ บอลลูม 2 โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี 

Image

            ภายในงานมีการนำเสนอเกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรี การแสดงจากวิทยาลัยนาฎสิลป์ จ.จันทบุรี และการเดินแฟชั่นโชว์เครื่องประดับอัญมณี จากสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับ จ.จันทบุรี และการจับรางวัลสำหรับแขกในงาน

Image

 

Image

 

Image

 

            จันทบุรีเป็นหนึ่งจังหวัดทางภาคตะวันออก ห่างจากพัทยาประมาณ 180 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของจันทบุรีเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทย สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจันทบุรี ส่วนใหญ่เป็นชาวรัสเซียซึ่งเดินทางจากพัทยาโดยบริษัทนำเที่ยว โปรแกรมทัวร์เป็นแบบ One Day Tour

            ภาคตะวันออกถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อมทางด้านการท่องเที่ยวสูง เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็นทะเล ภูเขา น้ำตก วัฒนธรรม อาหาร ผลไม้ ฯลฯ โดยเฉพาะพัทยา ซึ่งถือเป็นแม่เหล็กของภาคตะวันออกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

Image

           จากนโยบายพัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นในการทำการตลาดเป็นกลุ่มจังหวัดในแต่ละภาค ทำให้การเชื่อมโยงกันระหว่างจังหวัดกับจังหวัดมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เพราะเป็นการเพิ่มแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มศักยภาพทางด้านการแข่งขันให้กับภาคตะวันออกเมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ของประเทศ

          จังหวัดจันทบุรีเห็นว่าการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างจันทบุรี และพัทยา จะเป็นการร่วมมือกันของสองจังหวัด ที่จะทำให้การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกแข็งแกร่งและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติได้มากขึ้น

Image

Image

          การจัดงานประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ มีกิจกรรมการออกบูธประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยว ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว อาหาร สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับและสินค้า OTOP รวมถึงการแสดง การเล่นเกมส์แจกรางวัลแก่นักท่องเที่ยว บริเวณชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 25553