194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

งานมหกรรมสินค้าเกษตร & OTOP กลุ่ม 6.1

งานมหกรรมสินค้าเกษตร & OTOP กลุ่ม 6.1

           พาณิชย์อุดรธานี จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร & OTOP” ของกลุ่มจังหวัด 6.1 รณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และ OTOP กลุ่มจังหวัด พร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต

 

           พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตร & OTOP” ของกลุ่มจังหวัด 6.1 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมือง โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 โดยมี นายชยพล ธิติศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิด และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานทั้งภาครัฐ ประกอบด้วย ผอ. ท่าอากาศยานอุดรธานี, หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดอุดรธานี, เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี, ผอ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดอุดรธานี ภาคเอกชนร่วมพิธีเปิดงานนำโดยหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายธีระ ตั้งหลักมั่นคง ประธานหอการค้า, นายเทพฤทธิ์ สินศุภเศวต กรรมการหอการค้า และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานีโดย นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมและคณะ

Image

Image

           นายประยุทธ จิตราคนี พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า จากหลักการที่ว่า ทำอย่างไรจึงจะตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาความยากจน การว่างงานให้กับประชาชนในจังหวัดที่รับผิดชอบได้ ดังนั้น จังหวัดอุดรธานี จึงได้กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้ผลิตพบผู้บริโภคโดยตรงรณรงค์ให้ผู้บริโภคได้หันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้า OTOP ในกลุ่มจังหวัด 6.1 เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดีมีคุณภาพของกลุ่มจังหวัด 6.1 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้ผู้ผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้นและผู้บริโคในกลุ่มจังหวัด 6.1 ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพราคาที่เป็นธรรม

           ภายในงานมีสินค้าเกษตร และสินค้า OTOP จากกลุ่ม 6.1 (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย) นอกจากนั้นยังมีสินค้าเกษตร สินค้า OTOP จากทั่วประเทศเข้าร่วมงานด้วย และสิ่งสำคัญที่สุด ที่จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตร & OTOP ในอนาคต ก็คือ การนำสินค้าที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างยั่งยืน ด้วยการรวมตัวกัน สร้างเครือข่ายการผลิต การตลาด การแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์

           การจัดงานในครั้งนี้ สามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ขอขอบพระคุณ เทศบาลนครอุดรธานี ที่สนับสนุนสถานที่การจัดงาน และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกหน่วยงาน

Image

Image