194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สปส. แจ้ง 4 ม.ค.-30 มี.ค. 55 นี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นเปลี่ยน รพ.ได้

สปส. แจ้ง 4 ม.ค.-30 มี.ค. 55 นี้ ผู้ประกันตนสามารถยื่นเปลี่ยน รพ.ได้


          สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แจ้งผู้ประกันตนที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นแบบเลือกสถานพยาบาล (สปส.9-02) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2555 ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก


          นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัดให้มีการเปลี่ยนสถานพยาบาล โดยผู้ประกันตนที่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ หรือประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลไว้แล้ว แต่สถานพยาบาลนั้น ออกจากการเป็นสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ซึ่งสำนักงานประกันสังคมได้จัดสถานพยาบาลอื่นให้ก่อน หากผู้ประกันตนมีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่ สามารถยื่นคำขอตามแบบเลือกสถานพยาบาล(สปส.9-02) ณ สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่ท่านสะดวก ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม ถึง วันที่ 30 มีนาคม 2555 ซึ่งสถานพยาบาลประกันสังคมของจังหวัดอุดรธานี มีทั้งหมด 3 แห่ง เป็นสถานพยาบาลประกันสังคมของรัฐ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลอุดรธานี และโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นสถานพยาบาลประกันสังคมของเอกชน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนอร์ท-อีสเทิร์นวัฒนา


          อย่างไรก็ตาม ในการยื่นแบบคำขอเปลี่ยนสถานพยาบาล ผู้ประกันตนจะต้องทำสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ ฉบับเดิมไว้เพื่อการรับบริการทางการแพทย์ ในกรณีที่ผู้ประกันตนยังไม่สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์ที่สถานพยาบาลใหม่ในระหว่างการเปลี่ยนสถานพยาบาลและยังไม่ได้บัตรรับรองสิทธิฯฉบับใหม่ หากผู้ประกันตนจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล ให้ตรวจสอบสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ก่อน

          ซึ่งรายชื่อสถานพยาบาลสามารถตรวจสอบได้จาก www.sso.go.th หรือ ระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ 1506 กด 1 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี โทร 0 4232 5997 ต่อ 501-505 แต่หากผู้ประกันตนไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลใหม่สามารถใช้สิทธิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลเดิมได้ต่อไป

sps


ขอบคุณข่าวจาก สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี
ข่าวประจำเดือนมกราคม 2555