194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

อุดรฯ จัดมหกรรมคนอุดรรวมใจไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ประจำปี 2555

อุดรฯ จัดมหกรรมคนอุดรรวมใจไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ประจำปี 2555


          เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ที่สวนสาธารณหนองประจักษ์ศิลปาคม นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงานมหกรรมคนอุดรรวมใจไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี จังหวัดอุดรธานี ปี 2555


sata1

       

          ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การประกวดส้มตำรำแซบ การจัดนิทรรศการอาหารปลอดภัยและชิมอาหารจานเด็ดจากร้านดังในเมืองอุดรฯ อาทิ ลูกชิ้นเกียรติเทเลอร์, ระเบียงพีชนี เป็นต้น และการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีไฮไลน์อยู่ที่ รมช.สาธิตการทำส้มตำรำแซบ และร่วมกิจกรรมการเต้นแอโรบิกกับมวลชน 4,000 คน

sata2


          นายแพทย์สัญชัย ปิยะพงษ์กุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวถึงว่าเป็นมาว่า นับตั้งแต่กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง ภายใต้ชื่องาน ?รวมพลังสร้างสุขภาพ? ณ สวนสาธารณหนองประจักษ์ศิลปาคม ในปี 2545 และได้ดำเนินการต่อเนื่องในปี 2546-2548 ภายใต้ชื่อ โครงการรวมพลคนเสื้อเหลือง โรงการรวมพลคนเสื้อเหลือง-ฟ้า เทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชา 12 สิงหามหาราชินี และโครงการรวมพลคนเสื้อเหลือง-ฟ้า ออกกำลังกายห่างไกลบุหรี่ ซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวได้ปลุกกระแส และสร้างพฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนให้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผ่านการดำเนินงานระบบสุขภาพจากการซ่อมสุขภาพไปสู่การสร้างสุขภาพนั้นsata3


          สวนสาธารณะหนองประจักษ์ฯ แห่งนี้ เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชน จังหวัดอุดรธานี ซึ่งจะมีการออกกำลังกายในหลายรูปแบบในช่วงเช้า และเย็น กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก และออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องโดยผนวกกับการรณรงค์ การรับประทานอาหารที่เป็นเมนูสุขภาพปละอาหารปลอดภัย ผ่านชมรมออกกำลังกายในเขตจังหวัดอุดรธานีจึงได้จัดโครงการมหกรรมคนอุดรรวมใจไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความตระหนักและตื่นตัวในเรื่องการออกกำลังกายและการบริโภคที่ถูกต้องแก่ประชาชนในเขตจังหวัดอุดรธานี และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพในเรื่องการออกกำลังกาย และสาธารณเป็นแกนนำในเรื่องการออกกำลังกายแก่ประชาชนทั่วไปในเขตจังหวัดอุดรธานี


          ผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย สมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ชมรมตลาดสดน่าซื้อ และประชาชนทั่วไป รวม 4,000 คน


sata4


          ด้าน ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย ได้ให้ข้อมูลว่า จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคนทำงานในสถานประกอบการ พบว่า ต้องทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน วันละ 8-9 ชั่วโมง โดยขณะที่กำลังปฏิบัติงานนั้นจะอยู่ในอิริยาบถเดียวมากกว่า 2-3 ชั่วโมง เวลาพักในแต่ละวันน้อยกว่า 1 ชั่วโมง และขณะที่ปฏิบัติงานที่จะต้องใช้กล้ามเนื้อและข้อต่อเดิมออกแรงซ้ำๆ ทำให้มีอาการปวดเมื่อยบริเวณนั้น กล้ามเนื้อจะล้าและประสิทธิภาพลดลงเรื่อยๆ และถ้าเกิน 3 ชั่วโมงติดต่อกัน ข้อต่อ กระดูก และเส้นเอ็น จะเกิดการยึดติดส่งผลให้มีแคลเซียมยึดเกาะในข้อต่อ หากอยู่ในท่าเดียวนานๆ จะทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยได้ เช่น บริเวณขมับ คอ ไหล่ หลัง ศอก ข้อมือ ข้อนิ้ว สะโพก เอว น่อง ข้อเท้า ฝ่าเท้า เป็นต้น ซึ่งบางครั้งจะมีการกดทับเส้นประสาท มีอาการชา ปวดร้าว หน้ามืด มีผล ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง อาจจะเกิดอุบัติเหตุและข้อผิดพลาดในการทำงานได้
การออกกำลังกายในการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมะสมตามเวลาและสถานที่ อาทิ การฝึก การบริหารแบบง่ายๆ เช่น การยกแขนขึ้นลง การบิดลำตัว การก้ม การเงย จะช่วยให้ปอด หัวใจ กล้ามเนื้อแข็งแรง ทั้งยังช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดมีประสิทธิภาพขึ้น หรือเลือกออกกำลังกายด้วยแอโรบิกก็ทำได้ง่ายเช่นกัน เพราะไม่มีอุปกรณ์ที่ยุ่งยาก ท่าเต้นก็สามารถประยุกต์ได้จากวัฒนธรรมของพื้นที่ เช่น ท่าแม่ไม้มวยไทย ท่าร่ายรำ 4 ภาค เป็นต้น สถานที่ออกกำลังกายก็สามารถใช้ที่โล่งแจ้ง และเพิ่มความสนุกสนานด้วยจังหวะดนตรีและการเต้นเป็นหมู่คณะ ส่งผลให้ผู้ออกกำลังกายมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพจิตที่ดีด้วย ทั้งนี้ กลุ่มวัยทำงานควรเลื่อนไหวออกกำลังระดับปานกลางหรือออกกำลังปานกลางสะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ มวัยทำงานควรเลื่อนไหวออกกำลังระดับปานกลางหรือออกกำลังปานกลางสะสมให้ได้อย่างน้อยวันละ 30 นาที ทุกวันหรือเกือบทุกวัน ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคทางสมองลงได้ประมาณร้อยละ 50 และโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ประมาณร้อยละ 30


sata5


          ?สำหรับการจัดงานมหกรรมคนอุดรรวมใจไร้พุง มุ่งสู่สุขภาพดี ในครั้งนี้ จึงเป็นการกระตุ้นให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญต่อการออกกำลังกายสร้างสุขภาพดีให้กับตนเอง พร้อมทั้งใส่ใจในเรื่องการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผักผลไม้ให้มากขึ้น เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ อาทิโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคอ้วนลงพุง ซึ่งเป็นนโยบายคนไทยไร้พุงที่ยุทธศาสตร์สำคัญของกรมอนามัย? อธิบดีกรมอนามัย กล่าวรวบรวมข้อมูลโดย UCC Today
ขอบคุณข่าวจาก...สุดารัตน์ ภูตาไสย์