194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q

เกษตรและสหกรณ์มอบป้าย ?ร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q?

          เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ หอประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี มอบป้าย ?ร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q? ตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          นายสุขพล อินตาพรหม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ที่นอกจากจะส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยแล้ว ยังให้การสนับสนุนและรับรองร้านค้าที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยจากสารพิษที่ได้รับ การรับรองตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีร้านค้า จำนวน 1 ร้าน ที่สมควรได้รับป้ายดังกล่าว

          โดยร้านค้าที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยจากสารพิษที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ได้แก่ 

q1

             ร้านอาหารเรือนปีกไม้

           ที่เลือกใช้เนื้อหมู เนื้อไก่ ที่ได้มาตรฐาน Q