194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

มทบ.24 จัดงาน รับ ? ส่ง หน้าที่ ผบ.มทบ.24

มทบ.24 จัดงาน รับ ? ส่ง หน้าที่ ผบ.มทบ.24

    เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 ที่สโมสรนายทหารค่ายประจักษ์ศิลปาคม ในค่ายประจักษ์ศิลปาคม ได้มีงานเลี้ยงต้อนรับ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้ พลตรีสิทธิ จันทร์สมบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2555 และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯ ให้ พลโทชุมพล กากแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก

    โดยในภาคเช้า ได้มีพิธีรับมอบหน้าที่และการบังคับบัญชา ระหว่าง พลโทชุมพล กากแก้ว ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 และพลตรีสิทธิ จันทร์สมบูรณ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 รวมไปถึงการส่งมอบหน้าที่ประธานชมรมแม่บ้านมณฑลทหารบกที่ 24 ระหว่าง นางศิริเนตร กากแก้ว ท่านเดิม และนางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์ ท่านใหม่ โดยมณฑลทหารบกที่ 24 ได้จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2555 ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติ และชื่นมื่นกันถ้วนหน้า

military6

military7

military8

    ส่วนภาคค่ำ มทบ.24 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ดังกล่าวข้างต้น โดยมี นายแก่นเพชร ช่วงรังสี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายนพวัชร สิงห์ศักดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครอุดรธานี, นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชนจังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงความยินดี

military1

military2

     ประวัติ พลตรีสิทธิ จันทร์สมบูรณ์
     เกิดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2498 สมรสกับ นางจารุวรรณ จันทร์สมบูรณ์
     มีบุตร/ ธิดา จำนวน 2 คน คือ นางสาวกุญกัญญา จันทร์สมบูรณ์ และนายทิพย์ จันทร์สมบูรณ์
     จบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนนาคประสิทธิ์ จ.นครปฐม, โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ รุ่นที่ 26, ชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 60 ปี พ.ศ. 2523, ชั้นนายพันเหล่าทหารราบ รุ่นที่ 45 ปี พ.ศ. 2529 และหลักสูตรเสนาธิการทหารราบที่ 66 ปี พ.ศ. 2530
     ตำแหน่งสำคัญ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 ค่ายสีหราชเดโชไชย อ.เมือง จ.ขอนแก่น, รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 13, รองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกเลย ค่ายศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย, รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร อ.เมือง จ.ขอนแก่น, รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา และผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร

military3

military5