194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

สปส.จัด ?โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน?

สปส.จัด ?โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน?

      นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี แจ้งว่า สำนักงานประกันสังคม (สปส.) จัด ?โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน? วงเงิน 10,000 ล้านบาท ให้สถานประกอบการกู้เงินไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสภาพคล่องเพิ่มผลผลิต มีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงานสามารถยื่นกู้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555

     นายนันทชัยฯ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบให้จัดทำ ?โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน? ให้กับสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมกู้เงินไปเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการเสริมสภาพคล่องเพิ่มผลผลิต ทำให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพที่จะเพิ่มรายได้ให้แก่แรงงาน โดยธนาคารจะปล่อยสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำให้สถานประกอบการซึ่งมีธนาคารเข้าร่วมโครงการฯ แล้ว 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

credit1

    สำหรับวงเงินสินเชื่อโครงการเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน จำนวน 10,000 ล้านบาท ได้แบ่งวงเงินกู้ให้กับสถานประกอบการ โดยแบ่งเป็น
    1)    วงเงิน 6,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อราย
    2)    วงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อราย
    3)    วงเงิน 1,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกินกว่า 200 คนขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อราย

    สถานประกอบการที่มีความประสงค์ จะขอกู้เงินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่/จังหวัด/สาขา ที่สถานประกอบการตั้งอยู่โดยตรง

สนง.ประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี โทร. 042-212464, 325996-7