194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอเชิญสมัครเข้าประกวด ?รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย?

ขอเชิญสมัครเข้าประกวด ?รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย?

    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2556 เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างสรรค์และส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เกิดการพัฒนาแข่งขันกันในเชิงคุณภาพ และยกระดับการบริหารและการบริการด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานสากล

ttawards1

    โดยรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และเป็นเสมือนเครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งองค์การท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ให้การสนับสนุนว่าเป็นรางวัลที่ ททท. มีความมุ่งมันตั้งใจจริงในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ และเป็นรางวับที่ตระหนักถึงผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มุ่งมั่นตั้งใจขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความเคารพต่อชุมชนที่เป็นเจ้าบ้าน และคืนกำไรทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับผู้เกี่ยวข้อง

    ประเภทรางวัล แบ่งเป็น 6 ประเภท ดังนี้
    1.    ประเภทองค์กรสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 72 รางวัล
    2.    ประเภทรายการนำเที่ยว จำนวน 24 รางวัล
    3.    ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว จำนวน 138 รางวัล
    4.    ประเภทแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 108 รางวัล
    5.    ประเภทท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จำนวน 54 รางวัล
    6.    ประเภทนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย จำนวน 3 รางวัล

    กำหนดการรับสมัครระหว่างเดือนพฤษภาคม ? สิงหาคม 2555 และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 กันยายน 2555 โดยท่านที่สนใจสมัครเข้าประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://tourismawards.tourismthailand.org