LAO-THAI BUSINESS OUTLOOK 2015

  • Print
Share on facebook

“LAO-THAI BUSINESS OUTLOOK 2015 มิติใหม่ธุรกิจลาว-ไทย มองไกลปี 2558”

    หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จับมือ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี จัดสัมมนา “LAO-THAI BUSINESS OUTLOOK 2015 มิติใหม่ธุรกิจลาว-ไทย มองไกลปี 2558”

    นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจและคณะ ขอเข้าพบ นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และนายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี เพื่อหารือการจัดสัมมนา LAO-THAI BUSINESS OUTLOOK 2015 มิติใหม่ธุรกิจลาว-ไทย มองไกลปี 2558 ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พ.ค. 56 ณ โรงแรมล้านช้าง กรุงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

    นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ กล่าวถึง การจัดสัมมนา LAO-THAI BUSINESS OUTLOOK 2015 เนื่องจาก หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจก้าวเข้าสู่ปีที่ 33 และในโอกาสที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็ม รูปแบบในปี 2558 นี้

    โดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจะได้ดำเนินการประกอบด้วย 1. เปิด Section พิเศษ จำนวน 12 หน้า เกี่ยวกับ AEC Word 2.จัดกิจกรรมวิชาการ เกี่ยวกับการอบรม สัมมนา จำนวน 33 ครั้ง ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 3.จัดศึกษาดูงาน (AEC Trip) นำผู้ประกอบการ ทัวร์ 9 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ลงพื้นที่ ศึกษาข้อมูลจริง โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

    การจัดสัมมนา LAO-THAI BUSINESS OUTLOOK 2015 ในครั้งนี้ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจจะได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น หอการค้าฯ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย จัดงานสัมมนาใน นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยมีเป้าหมาย 200 คน แยกเป็น ชาวไทย 100 คน ชาวลาว 100 คน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

lao-thai

     ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับสมาชิกหอการค้าฯ และผู้ประกอบการชาวอุดรธานี ที่จะได้เปิดโลกทัศน์ด้านการค้า การลงทุน หรือการร่วมทุนกับนักธุรกิจในประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งการสร้างความเข้มแข้งในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในเร็ววันนี้ให้สามารถต่อสู้ในเวทีสากลได้อย่างมั่นคง ดังนั้นจึงขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้าฯ หรือผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap