194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

“เปิดบริการ สายด่วนคนพิการ 1479”

“เปิดบริการ สายด่วนคนพิการ 1479”

1479

    มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ได้เปิดบริการ สายด่วนคนพิการหมายเลข 1479 “ได้งาน เข้าถึงสิทธิ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” เพื่อเป็นช่องทางในการรับแจ้งการช่วยเหลือทุกเรื่องจากคนพิการ บริการข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ส่งเสริมอาชีพ อำนวยความสะดวกในการเดินทางและบริการอื่นๆ ที่นำไปสู่การดำรงชีวิตอย่างอิสระของคนพิการ โดยเป็นหมายเลขที่ให้บริการตอบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับคนพิการและครอบครัว จำนวน 10 คู่สาย ในระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์