194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

42 ปี และ 22 ปี แห่งการสร้างสรรค์สังคมของ สโมสรไลออนส์ในจังหวัดอุดรธานี

42 ปี และ 22 ปี แห่งการสร้างสรรค์สังคมของ สโมสรไลออนส์ในจังหวัดอุดรธานี

       สโมสรไลออนส์ เป็นองค์กรการกุศลสากลที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการผ่านกิจกรรมการกุศลด้านต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมและทำคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ เป็นองค์กรการกุศลที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีสมาชิกประมาณ 1.3 ล้านคน ใน 202 ประเทศ โดยสมาชิกจะอุทิศเวลา กำลังความคิด กำลังกาย กำลังทรัพย์และส่วนเกินของชีวิตไปช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา ควบคู่กับการพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น และประเทศที่ตนอาศัยอยู่ให้มีสิ่งแวดล้อมและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ด้อยโอกาสให้ดียิ่งขึ้น

      สำหรับสโมสรไลออนส์ในจังหวัดอุดรธานี มีจำนวน 2 สโมสรคือ สโมสรไลออนส์อุดรธานี และสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ ซึ่งดำเนินงานช่วยเหลือสังคมมายาวนานถึง 42 ปี และ 22 ปี ตามลำดับ โดยดำเนินงานตามอุดมคติ “We Serve” หรือ “เราบริการ” โดยมิหวังผลตอบแทน

lion2-1

      ไลออนอรจิตร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ นายกสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์อุดรธานี ปีบริหาร 2557-2558 กล่าวว่า “สโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ ก่อตั้งมากว่า 22 ปี ทำกิจกรรมเพื่อผู้ยากไร้ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนในด้านต่างๆ มากมาย อาทิโครงการอาหารกลางวัน “แม่อุปถัมภ์” โครงการจักรยานยืมเรียน โครงการมอบสายตาเป็นของขวัญ โครงการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โครงการมอบผ้าห่มต้านภัยหนาว และโครงการบำรุงขวัญมอบกำลังใจสู่ตำรวจตระเวนชายแดน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีโครงการที่เป็นความภาคภูมิใจสูงสุด คือ การได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดกิจกรรมมอบหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดอุดรธานี เป็นประจำทุกปี และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทย รักการอ่าน ชอบการศึกษาค้นคว้าสรรพวิชาจากหนังสือสารานุกรมไทย โดยได้จัดการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยเป็นประจำทุกปี โดยการแข่งขันในปีนี้มีโรงเรียนในพื้นที่เขตการศึกษาทั้ง 4 เขต สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย มากเป็นประวัติการ คือมีนักเรียนเข้าสอบเต็ม 100% ใน 4 เขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนนักเรียนเข้าสอบถึง 3,303 คน หรือ 1,101 ทีม ใช้สนามสอบถึง 7 สนาม ซึ่งในการสอบแข่งขันในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกจากหลายสโมสรให้การสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดการแข่งขัน”

     ไลออนอรจิตร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ กล่าวส่งท้ายว่า “สำหรับการทำงานในปีบริหาร 2557-2558 จะมีแผนการดำเนินงานหลากหลายโครงการ อาทิเช่น โครงการมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยฯ, การปรับปรุงห้องสมุดสารานุกรมไทย แห่งที่ 79 ณ โรงเรียนเทศบาล 6 และการจัดหาหนังสือสารานุกรมไทย เพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันให้มีครบทุกเล่ม และเพิ่มจำนวนโรงเรียนให้มากที่สุด และโครงการจักรยานยืมเรียนสำหรับเยาวชนในถิ่นทุรกันดารภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

     ทั้งนี้ สโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ และสโมสรไลออนส์อุดรธานี ได้ร่วมกันจัดงาน “ราตรีแห่งมิตรภาพ 42 ปี และ 22 ปี แห่งการให้บริการสังคม” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล เพื่อเป็นการสถาปนานายกสโมสรไลออนส์ ปี 2557-2558 ทั้งสองสโมสร โดยมี ผู้นำภาคเอกชน ภาครัฐ และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง

ประวัติ นางอรจิตร ศักดิ์ศิริวุฒโฒ นายกสโมสรไลออนส์ศรีประจักษ์ อุดรธานี

การศึกษา       ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สมรสกับ        นายธนัญชัย  ศักดิ์ศิริวุฒโฒ      มีบุตร-ธิดา จำนวน 2 คน
ปัจจุบัน         ทำธุรกิจค้าขายเกี่ยวกับเหล็กและวัสดุก่อสร้าง “ร้านอุดรไฮดรอลิค”
ที่อยู่            อุดรไฮดรอลิก 333-334 ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000