194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ชาวอุดรร่วมใจเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมราชกุมารี ๖๐

ชาวอุดรร่วมใจเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมราชกุมารี ๖๐

          นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมราชกุมารี๖๐พรรษา ในเช้าของวันที่ 2 เมษายน 2558 ณ.บริเวณลานหน้าอาคารป้องกันและงานบรรเทาสาธารณภัย

municipal1-1

municipal1-2

          เมื่อเวลา 06.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2558 นาย อิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติเฉลิมราชกุมารี60พรรษา เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างเทศบาลนครอุดรธานี และประชาชนชาวอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ

           จากนั้นร่วมกันร้องเพลงมาร์ชพระเทพของชาวไทยและร่วมกันถ่ายภาพหมู่เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ร่วมกันสวมเสื้อสีม่วง ตราสัญญาลักษณ์พระเทพรัตนราชสุดาฯ ชุดแรกเป็นภาพหัวใจโปร่งอยู่ด้านบนและด้านล่างเป็นเป็นอักษรสีม่วงเลขไทย60ชุดที่สองเป็นภาพหัวใจทึบสีม่วงพร้อมโบกธงชาติไทยและธงสีม่วงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ต่อจากนั้นร่วมเดินเทิดพระเกียรติไปรอบหนองประจักษ์ศิลปาคม

            อย่างไรก็ตามการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความรักเทิดทูนและศรัทธาต่อสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯด้วยประจักษ์ว่าได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรซึ่งนับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาที่สุดไม่ได้