194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล และนายกสโมสรโรตารี 4 สโมสร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล และนายกสโมสรโรตารี 4 สโมสร

rotary1-2

rotary1-1

           หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ขอแสดงความยินดีกับ ผวก.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ปี 2015-2016 โดยเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2558 ได้มีพิธีสถาปนาขึ้น ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน อุดรธานี โดยมีแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีคับครั้ง และขอแสดงความยินดีกับ นายกสโมสรโรตารี 4 สโมสร ประกอบด้วย นยล.ภาคย์ พึงไชยพัฒน์ นายกสโมสรโรตารีอุดรธานี, นย.สมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง, นย.โกวิทย์ สุพิทยภรณ์พงศ์ นายกสโมสรโรตารีบ้านเชียง และนย.สุกัญญา อุดมกรสิทธิกุล นายกสโมสรโรตารีศิลปาคม ซึ่งมีพิธีสถาปนาไปเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี 

          สำหรับประวัติทั้ง 5 ท่าน มีดังนี้

rotary1-5

นย.วิวัฒน์ พิพัฒน์ไชยศิริ
ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล ปี 2015-2016

กิจการ :   หจก.อุดรไทยพิพัฒน์ โฮมเคเบิ้ลทีวีและกิจการในเครือไทยพิพัฒน์กรุ๊ป
ที่อยู่ :     23/7-10 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :  042-244323-5 โทรสาร 042-243973 มือถือ 081-2611515
การศึกษา : ระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์บัณฑิต สาขาพัฒนาชุมชน
              ระดับปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ประธานรุ่น MPSW8)
กิจกรรมทางสังคม :
     อดีตกรรมการศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
     อดีตอนุกรรมการอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ จังหวัดอุดรธานี (ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง)
     สมาชิกก่อตั้งสโมสรโรตารีหมากแข้ง พ.ศ. 2530-2531
     นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง พ.ศ. 2532-2533 (ดีเด่น)
     รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี
     ประธานจัดงานประจำปีทุ่งศรีเมือง พ.ศ.2536-2537
     กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
     ประธานก่อตั้งชมรมตระกูลลี้ จังหวัดอุดรธานี

rotary1-6

นยล.ภาคย์ พึงไชยพัฒน์
นายกสโมสรโรตารีอุดรธานี


กิจการ : สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง CALTEX, ตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น คาลเท็กซ์ในเขต 9 จังหวัดอิสานตอนบน
ที่อยู่ :  67/2 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-242477, 042-221442, 081-5447249
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กิจกรรมทางสังคม :
        คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 55, 63
        สมาชิกโรตารีอุดรธานี

rotary1-4

นย.สมเกียรติ ตั้งศิริอำนวย
นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง

กิจการ :  บจก.ตังปัก ดีเวลลอปเมนท์
ที่อยู่ : 3/6 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-222130 มือถือ 081-8724467
E-mail :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ครอบครัว : สมรสกับ คุณขนิษฐา ตั้งศิริอำนวย มีบุตรธิดา 3 คน
การศึกษา : ปริญญาตรี สถาบันราชภัฎอุดรธานี
ปริญญาโท : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
อาชีพ : พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และจำหน่ายอุปกรณ์เสื้อผ้า เครื่องสำอาง
กิจกรรมทางสังคม :
     รองประธานและกรรมการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 11-15
     ประธานนักศึกษา นิด้า รุ่นที่ 7 จ.อุดรธานี ปี พ.ศ.2545
     ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู (ปี พ.ศ.2550-2555)
     นายกสโมสรโรตารีหมากแข้ง ปีบริหาร 2548-2549

rotary1-3

นย.โกวิทย์ สุพิทยภรณ์พงศ์
นายกสโมสรโรตารีบ้านเชียง

ธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรพรสวรรค์ (สถานีบริการน้ำมันเชลล์)
ที่อยู่ : 298 หมู่ 14 ถ.นิตโย ต.หนองนาคำ อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 081-8735099
อีเมลล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การศึกษา : ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
ครอบครัว : สมรสกับ คุณสุดสายใจ สุพิทยภรณ์พงศ์ มีบุตรธิดา 2 คน
กิจกรรมทางสังคม :
        ประธานกลุ่มสถานีบริการน้ำมันเชลล์ เขต R24 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน)
        ผู้ช่วยผู้ว่าการภาค 3340 ปีบริหาร 2551-2552
        นายกสโมสรโรตารีบ้านเชียง ปีบริหาร 2538-2539
        คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 44

rotary1-7

นย.สุกัญญา อุดมกรสิทธิกุล
นายกสโมสรโรตารีศิลปาคม

ธุรกิจ : บจก.อิมเพรสชั่นอินเตอร์เฟิร์น
ที่อยู่ : 111/19-21 ซ.บ้านดงวัด ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-930078 โทรสาร 042-930051 มือถือ 081-7683876
อีเมลล์ :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
การศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี