194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี รับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3

         เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและความคืบหน้าของการจัดทำรายงานฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ของบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด โดยมี นายคมกฤษ ยิ้มเจริญ ผู้ชำนาญการด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด , นายยงยุทธ วัฒนธีวุฒิ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน

nikom2

nikom3

        โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี เดิมถูกจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2536 โดยบริษัท เขตอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศึกษาความเหมาะสมในพื้นที่ ต.โนนสูง ประมาณ 1,001 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำบางส่วน ต่อมาประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2539-40 จึงได้หยุดชะงัก ปี 2536 บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี ได้ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทำการทบทวนโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีขึ้นใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเชื่อมโยงของอุตสาหกรรมและการขนส่งกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยได้นำพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเดิมและจัดหาพื้นที่เพิ่มเติม รวมพื้นที่ 2,308.10 ไร่ โดยมี บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นและมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการ มุ้งเน้นให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว มีอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง, อุตสาหกรรมประเภทอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมเหล็กขั้นกลางและขั้นปลาย, อุตสาหกรรมผลิตวัสดุก่อสร้าง, อุตสาหกรรมผลิตยางขั้นปลาย และอุตสาหกรรมสนับสนุนการผลิต ส่วนอุตสาหกรรมต้องห้าม คือ ฟอกย้อม, ผลิตภัณฑ์กระดาษที่กระบวนการต้มและฟอก, ผลิตและบรรจุยาฆ่าแมลง, โรงงานที่มีส่วนผลิตโซดาไฟ, หลอมตะกั่วที่ใช้แล้ว, ผลิตซ่อมแซมและดัดแปลงวัตถุระเบิด,ผลิตหลอดฟลูออเรสเซนส์, ผลิตถ่ายไฟฉาย แบตเตอรี่ หลอมตะกั่ว,โรงงานที่ใช้วัตถุดิบจากโพแทช และโรงงานผลิตคลออัลคาไล

nikom1

nikom4

        การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษา ร่างมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 3 มีประชาชนผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็น เช่น ปัญหาเรื่องการจัดการน้ำเสีย หากเกิดปัญหาขึ้น หน่วยงานใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ, ปัญหาด้านฝุ่นละออง กลิ่น, ปัญหาด้านการก่อสร้างจะเกิดผลกระทบกับชุมชนใกล้เคียงหรือไม่ และการสนับสนุนแรงงานในพื้นที่ เข้าทำงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้ เป็นต้น

nikom5

        นายคมกฤษ ยิ้มเจริญ กล่าวว่า จากเวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ผ่านมา ประชาชนเสนอให้ทบทวนการนำน้ำจากหนองนาตาลมาใช้ โดยบริษัทฯ ได้ศึกษาทบทวนระบบผลิตน้ำประปาที่จะใช้ในโครงการใหม่ คาดว่าจะใช้วันละ 7,731.76 ลูกบาศก์เมตร โครงการได้จัดให้มีระบบผลิตน้ำประปา 2 จุด โดยใช้น้ำดิบจาก บ่อน้ำรับน้ำฝนในพื้นที่โครงการ ซึ่งมี 3 บ่อ ความจุประมาณ 885,246 ลูกบาศก์เมตร จากการประปาส่วนภูมิภาค กำลังการผลิต 121,200 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรายงานสรุปทั้งหมดคาดว่าจะส่งให้ สผ.ได้ในเดือนสิงหาคมนี้ และทราบผลประมาณเดือนพฤศจิกายน 2558