194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ม.หอการค้าฯ คาดปีใหม่เงินสะพัด 1.25 แสนล้าน สูงสุดรอบ 10 ปี

 

ม.หอการค้าฯ คาดปีใหม่เงินสะพัด 1.25 แสนล้าน สูงสุดรอบ 10 ปี


         utcc-newyear-2-1  

              ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ ว่า มีเงินสะพัดในช่วงเทศกาลปีใหม่สูงกว่า 125,014 ล้านบาท สูงสุดในรอบ 10 ปี ขยายตัวร้อยละ 6.4 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขยายตัวสูงสุดในรอบ 3 ปี เนื่องจากมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ประชาชนยังมีความระมัดระวังในการจับจ่าย เห็นได้จากการใช้จ่ายต่อคนอยู่ที่ 13,926 บาท ต่ำสุดในรอบ 5 ปี
            แต่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการผ่อนคลายความตึงเครียดจากภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ตั้งแต่ต้นปี โดยร้อยละ 59.2 จะเดินทางไปเที่ยวนอกพื้นที่ ส่วนอีกร้อยละ 40.8 บอกว่าจะไม่ออกนอกพื้นที่ โดยผู้ที่ออกนอกพื้นที่ร้อยละ 72.9 จะเดินทางท่องเที่ยว และอีกร้อยละ 26.9 เดินทางกลับบ้าน โดยส่วนใหญ่ยังคงท่องเที่ยวในประเทศ คิดเป็นเงินที่ใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวในประเทศเฉลี่ยประมาณ 12,332 บาทต่อคน
            ขณะกลุ่มที่อยู่บ้านไม่ได้ออกนอกพื้นที่ ส่วนใหญ่จะใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค รองลงมาใช้สำหรับการเลี้ยงสังสรรค์และทำบุญ โดยบุคคลที่อยากให้ของขวัญและท่องเที่ยวด้วยมากที่สุด คือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขณะที่ปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขอย่างเร่งด่วน คือ ปัญหาเศรษฐกิจ รองลงมา คือ เสถียรภาพการเมือง และปัญหาสังคม

ภาพ/ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร หอการค้าไทย