194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ม.หอการค้าไทย เผย 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ร่วงปี 2559

 

ม.หอการค้าไทย เผย 10 ธุรกิจดาวรุ่ง-ร่วงปี 2559

       utcc2

           มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เผย 10 ธุรกิจดาวรุ่ง 10 ธุรกิจดาวร่วง ปี 2559 โดยธุรกิจที่อยู่ในความต้องการของตลาดคือ ธุรกิจความงามและสุขภาพ ส่วนธุรกิจดาวร่วง เช่น ธุรกิจหัตถกรรม ฟอกย้อม และโชห่วย ที่ไม่ปรับตัว

            มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึง 10 ธุรกิจดาวรุ่ง โดยประเมินจากยอดขาย ต้นทุน การรับมือกับความเสี่ยง กำไร และกระแสความต้องการของตลาด ปรากฏว่า 10 ธุรกิจดาวรุ่ง ประจำปี 2559 ประกอบด้วย

         1. ธุรกิจความงามและสุขภาพ ซึ่งครองอันดับความต้องการของตลาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เนื่องจากกระแสการรักษาสุขภาพ การดูแลความงามที่มีมากขึ้น

        2. ธุรกิจเกี่ยวกับ IT จากการเข้าสู่ยุคดิจิทัล และ 4จี ทำให้มีการพัฒนาระบบสื่อสารที่สูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ระบบสื่อสารมีจำนวนมากขึ้น

          3. ธุรกิจเครื่องสำอาง 

          4. ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว

          5. ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต

          6. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (เพื่อสุขภาพ) 

          7. ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ 

          8. ธุรกิจจัดการตลาด เช่น ตลาดนัด ตลาดสด ตลาดนัดการคืน และธุรกิจก่อสร้าง

          9. ธุรกิจด้านการศึกษา, ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้สูงอายุ และธุรกิจยาและเวชภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ

          10. ธุรกิจออกกำลังกาย และธุรกิจพลังงานทดแทน 
            โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลัก ได้แก่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์การเมืองที่มีเสถียรภาพ อัตราดอกเบี้ยที่ทรงตัวในระดับต่ำ การอ่อนค่าของเงินบาทต่อสนับสนุนการส่งออก และการพัฒนาโครงข่าย 4G

ส่วน 10 ธุรกิจดาวร่วง ปี 2559 ประกอบด้วย

  1. ธุรกิจหัตถกรรม
  2. ธุรกิจฟอกย้อม
  3. ธุรกิจสิ่งทอผ้าผืน
  4. ธุรกิจจำหน่ายผักและผลไม้อบแห้ง และธุรกิจร้านค้าดั้งเดิม (โชห่วย) ที่ไม่ปรับตัว
  5. ธุรกิจรับซื้อยาง
  6. ธุรกิจโรงสีขนาดเล็ก
  7. ธุรกิจสิ่งพิมพ์หนังสือ
  8. ธุรกิจรับซื้อคอมพิวเตอร์มือสองและร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือสอง
  9. ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องจักรทางการเกษตร
  10. ธุรกิจพ่อค้าคนกลางพืชผลทางการเกษตร

 

ทั้งนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีหน้า คาดว่าจะขยายตัวได้ 4% โดยมีปัจจัยมาจากการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 4% การบริโภคภายในประเทศขยายตัว 3.7% การลงทุนขยายตัว 6.2% อุตสาหกรรมขยายตัว 3.6% ภาคเกษตรขยายตัว 0.7% และอัตราเงินเฟ้อขนายตัว 1.4% ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับขึ้นดอกเบี้ย จะมีผลทำให้เงินทุนไหลออกในระยะสั้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า แต่จะกลับเข้าสู่ภาวะสมดุลหลังจากที่ไทยมีการระดมเงินทุนเข้ามาทำโครงการเมกะโปรเจ็กต์ ซึ่งจะมีเงินไหลเข้ามามากขึ้น

ข้อมูลจาก.. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย