194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ จับมือ ชมรมธนาคาร หาแนวทางป้องกันหนี้ NPL ให้กับนักธุรกิจอุดรฯ

       หอการค้าจังหวัดอุดรธานี จับมือ ชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานีหารือแนวทางป้องกันปัญหาหนี้ NPL ให้กับนักธุรกิจจังหวัดอุดรธานี จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและถดถอยในปัจจุบันซึ่งอาจเกิดปัญหาหนี้เสีย ขึ้นได้ หอการค้าจังหวัดอุดรธานีเล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้ จึงได้จัดประชุมร่วมกันระหว่างหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานีขึ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550 ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

       นายสวาท  ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวในที่ประชุมว่าสถาบันทางการเงินหรือ ธนาคาร ถือเป็นตัวขับเคลื่อน ตัวชี้วัด และองค์ประกอบสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งหอการค้าถือเป็นภาคธุรกิจที่มีความสัมพันธ์กับธนาคารเป็นอย่างดีซึ่งภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอยู่ในภาวะชะลอตัวและมีแนวโน้มที่จะถดถอยลงการจับจ่ายใช้สอยของภาคอุปโภค บริโภค และภาคการลงทุนส่วนใหญ่ลดลงแต่จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย จังหวัดอุดรธานียังถือว่าลดลงไม่มากนัก ภาคธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี ที่เห็นเด่นชัดได้แก่ภาคการลงทุน โดยล่าสุด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เลือกจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานที่จัดสร้างศูนย์ประชุมในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีมูลค่าการลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท และมีกลุ่มแมชชิง นักลงทุนด้านสวนสนุกแจ้งความประสงค์ต้องการพื้นที่ในจังหวัดอุดรธานีประมาณ 50-60 ไร่ ในการสร้างสวนสนุก รวมทั้งได้มีโอกาสพบกับผู้บริหารนกแอร์ โดยทางผู้บริหารนกแอร์กล่าวว่า ขณะนี้ทางนกแอร์กำลังรอเครื่องบินจากการบินไทยจำนวน 2 ลำ เพื่อทำการเปิดสายการบิน อุดรธานี – หลวงพระบาง และ อุดรธานี – ฮานอย และขณะนี้ทางหอการค้าได้พยายามหารือกับทางหอการค้าจังหวัดกระบี่ในการเปิดสายการบิน อุดรธานี – กระบี่ ซึ่งหากสามารถเปิดสายการบินได้จะเป็นสายการบินที่บินตรงสู่ภาคใต้ได้เลยในส่วนของภาคธุรกิจได้มีนักธุรกิจบางท่าน ได้มาปรึกษากับหอการค้าในเรื่องที่ทางธนาคารเร่งรัดหนี้สิน ซึ่งก่อนที่จะเกิดปัญหาหนี้เสีย หรือ NPL เราควรมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ได้อย่างไรจึงได้จัดประชุมขึ้นเพื่อหาแนวทางป้องกัน
       นายวีระยุทธ์  วนิชปัญจพล ประธานชมรมธนาคารจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การประชุมร่วมกันในวันนี้ถือเป็นการบ่งบอกถึงความร่วมมือกันระหว่างหอการค้ากับชมรมธนาคาร ชมรมธนาคารมีความยินดีในการทำงานร่วมกันโดยต้องดูว่าทางชมรมจะสามารถทำงานในด้านใดได้บ้างเช่น หากเป็นด้านการเงินทางชมรมยินได้ให้ความช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษากับนักธุรกิจที่มีปัญหา และในด้านสินเชื่อ ทางชมรมจะได้หารือกับ ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อของธนาคารทุกธนาคาร ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้เสียของนักธุรกิจซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วจะได้ประชุมร่วมกับหอการค้าต่อไป
       ด้าน นายเทิดศักดิ์  คูศรีพิทักษ์  ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานีเสนอเพิ่มเติมว่า ปัญหาด้านการเงินของคนไทยที่พบเห็นเป็นประจำคือ การจัดทำบัญชีผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่จัดทำบัญชี ซึ่งไม่สามารถสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตนเองได้ โดยขอแนะนำว่าหากรู้สึกว่าธุรกิจเกิดปัญหาหรือได้รับผลกระทบขอให้ผู้ประกอบการกลับไปศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นให้ชัดเจนเพื่อจะได้กลับไปยืดระยะเวลาการชำระหนี้กับธนาคารได้ โดยให้มีเอกสารหลักฐาน มีเหตุมีผล ที่สามารถเชื่อถือได้ซึ่งเชื่อว่าธนาคารทุกธนาคารพร้อมที่จะรับฟังปัญหาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการได้และปัญหาของนักธุรกิจอีกประการหนึ่งคือ นักธุรกิจที่มีการจัดทำงบการเงินแต่เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน ๆ มา
กลับไม่สามารถตีความหมายได้ว่าธุรกิจของตนเองมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนอะไรซึ่งนักธุรกิจจะต้องปรับปรุงในส่วนนี้ด้วยในส่วนของหอการค้าขอเสนอแนะให้ผลักดันเศรษฐกิจ 2 ด้าน คือ
                   1.ผลักดันให้ผู้ประกอบการจัดทำบัญชีของตนเองเพื่อจะได้สามารถศึกษาถึงปัญหาเพื่อนำเสนอกับธนาคารได้ในอนาคต
                   2.จัดหาซอฟแวร์ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งหากทำได้จะสามารถลดต้นทุนได้มาก
       และจะถือเป็นการปฏิวัติการค้าหน้าร้าน ทำให้การค้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนายสวาท  กล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนของหอการค้าที่ผ่านมาได้มีการรณรงค์เรื่องการใช้ซอฟแวร์โดยได้ประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีในการจัดทำซอฟแวร์ให้กับผู้ประกอบการ แต่ปัญหาคือนักธุรกิจส่วนใหญ่ในจังหวัดยังคงเป็นคนรุ่นเก่าซึ่งใช้ซอฟแวร์ไม่เป็นและเมื่อหอการค้าจัดงานสัมมนาวิชาการเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่เข้าสัมมนาเองแต่จะส่งเจ้าหน้าที่มาแทนซึ่งถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นโดยหอการค้าได้พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนนี้ต่อไป