194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ผู้จดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล ธันวาคม 58 ลดลงร้อยละ 8 ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ยังครองแชมป์การจดทะเบียน ถึงร้อยละ 48

 

ผู้จดทะเบียนธุรกิจนิติบุคคล ธันวาคม 58 ลดลงร้อยละ 8
ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ยังครองแชมป์การจดทะเบียน ถึงร้อยละ 48

business-registration-1.1


        กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี แจ้งถึงความเติบโตของธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี โดยมียอดการจดทะเบียนธุรกิจประเภทนิติบุคคลในเดือนธันวาคม 2558 ซึ่งลดลงจากเดือนเดียวกันในปีก่อน ร้อยละ 8                                                                      

ประเภทธุรกิจ

2558

2557

+ เพิ่ม – ลด

ราย

ทุน/ล้านบาท

ราย

ทุน/ล้านบาท

ราย

ทุน/ล้านบาท

บริษัทจำกัด

9

14.00

13

36.00

-4

-22.00

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

16

17.30

14

15.30

2

2.00

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

0

0

0

0

0

0.00

รวม

25

31.30

27

51.30

-2

-20.00  

              นิติบุคคลที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจ ดังนี้
               - การก่อสร้างอาคารทั่วไป ร้อยละ 48
               - การขายส่ง ขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์ ร้อยละ 16
               - กิจกรรมการผลิต ร้อยละ16
               - อื่นๆ ร้อยละ 20

 


ข้อมูลโดย..กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี
รวบรวมโดย...วารสารหอการค้าจังหวัดอุดรธานี