นักลงทุนสิงคโปร์ มาเลเซีย พบ หอการค้าอุดร ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

  • Print
Share on facebook

 

นักลงทุนสิงคโปร์ มาเลเซีย พบ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ ศักยภาพเมืองอุดรธานี

investor-8.1

       เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ นายกษมพนธ์ เหมนิลรัตน์ หัวหน้าฝ่ายข้อมูล บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคณะนักลงทุนจากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดอุดรธานี เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น และรับทราบข้อมูล ศักยภาพเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในจังหวัดอุดรธานี
    นายกษมพนธ์ เหมนิลรัตน์ กล่าวว่า ด้วยประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ RHB Investment Banking Group แห่งประเทศมาเลเซีย มีแผนงานจะนำพานักลงทุนประเภทกองทุนรวมรายสำคัญๆ จากประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย เพื่อเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยและมีธุรกิจการค้าการลงทุนในพื้นที่ใกล้เคียงของจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการค้าขายระหว่างชายแดนไทยกับลาว ศึกษาศักยภาพของจังหวัด และขอรับทราบข้อมูลศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี ทั้งในด้านการค้าชายแดนระหว่างจังหวัดอุดรธานี กับ สปป.ลาว, สินค้าสำคัญของจังหวัดอุดรธานี ระบบสาธารณูปโภคที่เอื้อต่อการลงทุน, ตลอดจนระบบการขนส่งสินค้าทั้งในจังหวัดอุดรธานี และสปป.ลาว

investor-8.2

      นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าและคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันให้ข้อมูลถึงศักยภาพจังหวัดอุดรธานี เช่น ด้านการค้าชายแดน จังหวัดอุดรธานี เป็นจังหวัดที่มีมูลค่าการค้าชายแดนสูงมาก ซึ่งสินค้าไทยส่วนใหญ่ในนครหลวงเวียงจันทน์ เป็นสินค้าที่ส่งออกจากจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากชาว สปป.ลาว มีความนิยมในสินค้าไทยมากกว่าชาติอื่น ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดอุดรธานี ประกอบอาชีพเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัดอุดรธานี ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และยางพารา รองลงมาได้แก่ ภาคการค้า การบริการ ระบบการขนส่ง จังหวัดอุดรธานีมีความพร้อมเป็นอย่างมาก ทางอากาศมีจำนวนเที่ยวบินกว่า 26 เที่ยวบินต่อวัน เชื่อมจังหวัดอุดรธานี สู่ภูมิภาคต่างๆ มีเส้นทางรถไฟ รวมทั้งรถไฟรางคู่ที่กำลังจะเกิดขึ้น และมีระบบขนส่งสินค้าทั้งในจังหวัดอุดรธานี และสปป.ลาว โดยรถบรรทุกหลายร้อยเที่ยวต่อวัน ปัจจุบันจังหวัดอุดรธานี อยู่ระหว่างการผลักดันให้เป็นจังหวัด MICE CITY เพื่อรองรับการประชุมสัมมนา ขนาดใหญ่ในอนาคต

investor-8.4

investor-8.5

investor-8.3

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap