194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าอุดรฯ เชิญชวนสมาชิกส่งผลงานเข้าประกวด SME Thailand Inno Awards 2016

หอการค้าอุดรฯ เชิญชวนสมาชิกส่งผลงานเข้าประกวด SME Thailand Inno Awards 2016

           บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอสท์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand, นิตยสาร SME STARTUP, รายการเซียนธุรกิจ และสื่อต่างๆ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด "SME Thailand Inno Awards 2016" เพื่อค้นหาสุดยอดเอสเอ็มอีไทย ที่มีแบบอย่างทางความคิดในการนำเอาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สมควรเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้ความสำคัญกับการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมาปรับใช้กับการทำงานบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างเป็นจุดขายและสามารถที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล

           การประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา ประกอบด้วย
           1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ
           2. รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ
           3. รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์
           4. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle
           5. รางวัลโดดเด่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์
           6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์
           7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
           8. รางวัลโดดเด่นด้านการตลาดออนไลน์
           9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
          10. รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

inno
ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

          ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีคุณสมบัติ คือ
          1. ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ
          2. ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นรางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี)
          3. สินค้า/บริการ ต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ
          4. เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย
          5. เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง 1-3 ปี ที่ผ่านมา

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี เล็งเห็นว่า การประกวด SME Thailand Inno Awards 2016 จะเป็นประโยชน์ต่อท่านสมาชิก หรือผู้ประกอบการที่จะได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมที่แตกต่างและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ จึงขอเชิญชวนสมาชิกหอการค้า ผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าประกวด โดยท่านที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวด สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.smethailandclub.com/innoawards2016 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์ 02-2701123 ต่อ 205,304