194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

รัฐ-เอกชน ตรวจสอบพื้นที่ ต.หนองไฮ เตรียมการรองรับการจัดทำเรือนจำแห่งใหม่

 

รัฐ-เอกชน ตรวจสอบพื้นที่ ต.หนองไฮ เตรียมการรองรับการจัดทำเรือนจำแห่งใหม่

the-prison-5.6

       จังหวัดอุดรธานี โดย นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี, นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี,นายประมูล ประเสริฐสุข ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมและออกตรวจสอบเพื่อจัดหาพื้นที่สำหรับใช้ในการก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานีแห่งใหม่ ในการครอบครองดูแลของมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี พื้นที่อยู่บริเวณทางหลวงชนบทเส้นอุดรธานี–หนองแสง บริเวณตำบลหนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุดรธานี

the-prison-5.1

the-prison-5.3

        นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า กรมราชทัณฑ์ กำหนดนโยบายย้ายเรือนจำกลางอุดรธานี ออกไปตั้งอยู่ในที่แห่งใหม่นอกชุมชนเมือง เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ต้องขังมากกว่า 4,000 คน เกินมาตรฐาน พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ต้องขัง และเรือนจำก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาน มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่มั่นคงแข็งแรง ไม่ปลอดภัยในการควบคุมผู้ต้องขังและตั้งอยู่ในย่านชุมชนเมืองและขณะนี้ยังไม่มีสถานที่รองรับการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างเรืองจำแห่งใหม่ เรือนจำกลางอุดรธานี จึงประสานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เพื่อจัดหาที่ราชพัสดุ ที่ดินสาธารณประโยชน์หรือที่ดินอื่นๆ ของทางราชการ โดยต้องมีเนื้อที่ประมาณ 200-500 ไร่ โดยให้พิจารณาในเบื้องต้นว่าสถานที่ที่จะขอใช้ควรอยู่ห่างจากศาลจังหวัดไม่เกิน 25 กิโลเมตร การคมนาคมสะดวก มีระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ำประปา หรือบ่อบาดาล ไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อเอื้ออำนวยต่อญาติผู้ต้องขัง ประชาชนและหน่วยงานราชการที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งการบริหารเรือนจำในการดูแลผู้ต้องขัง

the-prison-5.4

the-prison-5.5

         เรือนจำ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด จัดหาที่ดินได้พื้นที่บริเวณค่ายลูกเสือบ้านโคกก่อง เนื้อที่ 161-0-13 ไร่ ปัจจุบันได้ประกาศเป็นเรือนจำชั่วโคราวโคกก่อง สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษ ในด้านการฝึกวิชาชีพด้านการเกษตรและอื่นๆ และกรมราชทัณฑ์ ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวแล้วแจ้งว่าไม่เหมาะสมในการที่จะดำเนินการก่อสร้างเรือนจำแห่งใหม่ โดยเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี จึงได้ประชุมพิจารณาพื้นที่ครอบครองดูแลของมณฑลทหารบกที่ 24 อุดรธานี โดยได้ทำเรื่องเสนอคืนพื้นที่ให้กับกรมธนารักษ์ไปแล้ว ตั้งอยู่บ้านโคกลาด และบ้านหนองไฮ บริเวณทางหลวงชนบทเส้นอุดรธานี–หนองแสง ตำบลหนองไฮ อ.เมือง จ.อุดรธานี ซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับพื้นที่ก่อสร้างมหาวิทยาลัยอุดรธานี ทั้งนี้จะต้องทำประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และนำเข้าสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง จึงจะส่งเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการพิจารณาการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ หากผ่านทั้งหมดจึงจะส่งเข้าสู่กระทรวงมหาดไทย

the-prison-5.2

          ด้าน นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า "ปัจจุบันจะเห็นว่าเรือนจำกลางอุดรธานี มีความแออัดเป็นอย่างมาก ภาคเอกชนเห็นควรให้ย้ายออกไปยังนอกเขตเทศบาลอุดรธานี ส่วนเรื่องมติ ครม.นั้น เมื่อครั้ง ครม.สัญจร อุดรธานี มีมติให้ย้ายเรือนจำออกไปนอกเขตเทศบาลนครอุดรธานี แต่ยังไม่ได้ระบุสถานที่ ส่วนตัวแล้วอยากให้มีการจัดตั้งศาลจังหวัดที่ อำเภอบ้านผือ เพิ่มด้วย เนื่องจากในอนาคตเราได้วางโครงสร้างการขยายเมืองออกไป จะมีการจัดสร้างวงแหวนรอบสอง ในส่วนการจัดหาพื้นที่จัดสร้างเรือนจำแห่งใหม่นั้น หอการค้าฯ กับเรือนจำกลาง ได้ประสานงานโดยตลอด ทั้งการร่วมลงสำรวจพื้นที่หลายแห่ง เช่น ศูนย์มะเร็ง สามพร้าว แต่ประสบปัญหาการบุกรุกพื้นที่ของราษฎร ซึ่งการเสนอพื้นที่แต่ละคราวได้นำเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาตลอดมา

       

        จนสุดท้ายที่การเสนอพื้นที่แห่งนี้ ในส่วนของหอการค้าฯ มีความเห็นด้วยเนื่องจากปัจจุบันเมืองมีการขยายตัวอย่างมาก ทำให้การจราจรคับคั่งแออัด ส่วนพื้นที่เรือนจำเดิม จะผลักดันให้เป็นสวนสาธารณะเป็นปอดของเมืองอุดรธานีต่อไป"