194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

หอการค้าจังหวัดอุดรธานีร่วมงานThailand Exhibition 2007

          หอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดย นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าฯ นำนักธุรกิจจากจังหวัดอุดรธานี ร่วมประชุม/งานแสดงสินค้า Thailand Exhibition 2007 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2550 ณ อาคารแสดงสินค้า LAO – ITECC นครหลวงเวียงจันทน์

        นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นำนักธุรกิจจากจังหวัดอุดรธานี กว่า 30 คน เข้าร่วมงาน Thailand Exhibition 2007 ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2550 โดยงานจัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนกับสปป.ลาว (โครงการ Business Matching) ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองคายซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดยกระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ นำคณะเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องและนักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เจรจา หารือ ทำการค้ากับ นักธุรกิจ สปป.ลาว และเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการทำธุรกรรมด้านการค้าชายแดนเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้น

        ซึ่งในวันที่ 30 พฤษภาคม 2550 หอการค้าจังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้ นายสุรพงษ์ ศงสนันทน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาปรึกษาหารือ ณ โรงแรมแม่โขงรอยัล จ.หนองคาย
 
       การสัมมนามีขึ้นในภาคบ่ายมีหลายหัวข้อ เริ่มด้วยการบรรยายเรื่อง “การดำเนินขั้นตอนและการจัดทำเอกสารเพื่อการดำเนินธุรกิจส่งออก – พิธีการศุลกากรและสิทธิประโยชน์” โดย ผู้แทนกรมศุลกากร “มาตรการนำเข้า/ส่งออก ของสินค้า ตาม พ.ร.บ. 2522 และระเบียบกฎเกณฑ์” โดย ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ “แนวทางสนับสนุนทางการเงินเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน” โดยนายประสิทธิ์ศักดิ์  ศรีสุรักษ์ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) สาขาขอนแก่น ปิดท้ายด้วยหัวข้อ “ทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จในการทำ Business Matching” โดย ดร.อิทธิรุจน์ สุรเชษฐพงษ์
และในวันที่ 31 พฤษภาคม 2550 นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นำนักธุรกิจจากจังหวัดอุดรธานี กว่า 30 คน หลากหลายธุรกิจประกอบไปด้วย ธุรกิจจำหน่ายโทรศัพท์มือถือ, ธุรกิจจำหน่ายเครื่องจักรหนัก, ธุรกิจจำหน่ายรถจักรยานยนต์, ธุรกิจหลักทรัพย์, ธุรกิจการประชาสัมพันธ์, ธุรกิจจำหน่ายคอมพิวเตอร์, ธุรกิจจำหน่ายทองคำ, ธุรกิจจำหน่ายยางรถยนต์, ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง, ตัวแทนด้านกฎหมาย, ธุรกิจฝึกอบรม นายหน้า, ธุรกิจจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง, ธุรกิจด้านการศึกษา สู่อาคารแสดงสินค้า LAO-ITECC นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว

       ในภาคเช้าเป็นการฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “กฎกติกาด้านการค้า การลงทุน จากกรมส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนภายในและต่างประเทศ สปป.ลาว” โดย นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายพาณิชย์) ณ เวียงจันทน์ ซึ่ง นายเฉลิมพล พงศ์ฉบับนภา ได้กล่าวว่า อยากให้นักธุรกิจจากประเทศไทยทั้งในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง ได้เข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ซึ่งปัจจุบัน สปป.ลาว ถือว่าเปิดประเทศมากมีความต้องการให้นักธุรกิจจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากขึ้น โดยปัจจุบันนักธุรกิจชาวจีนได้ให้ความสำคัญในการเข้าไปลงทุนในสปป.ลาว เป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมามีนักธุรกิจจากประเทศไทย อาทิ บริษัท ซีพี และบริษัทยางพารา มีความสนใจเข้าไปลงทุนบ้างแล้ว จึงอยากเชิญชวนให้นักธุรกิจในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง เข้าไปลงทุนมากขึ้น
 ในภาคบ่าย เป็นการจับคู่ในธุรกิจแต่ละประเภท ระหว่างนักธุรกิจจากประเทศไทยและนักธุรกิจ สปป.ลาว เพื่อหารือความร่วมมือกันทำการค้าร่วมกัน ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

 

 Image  Image  Image

 

 

 Image  Image