รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2559

  • Print
Share on facebook

รายงานสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2559


1.สภาพภูมิอากาศ

          บริเวณประเทศไทยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง นาน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ เลย อุดร หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ จันทบุรี ตราด ระนอง พังงา ภูเก็ต และ กระบี่ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้

     สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          มีเมฆมากบางส่วนกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากจังหวัดเลย อุดร หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา และบุรีรัมย์ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28- 35 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-13 กม/ชม.

weather-atmosphere

ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต

2. จังหวัดอุดรธานี

     สภาพฝน

          2.1 ปริมาณฝนสูงสุดรายอำเภอ ตั้งแต่ เวลา 7.00 น. วันที่29 พ.ค. 59 ถึง เวลา 7.00 น. วันที่30 พ.ค. 59 ดังนี้

                    อำเภอสร้างคม ปริมาณฝน 6.5 มม.
                    อำเภอศรีธาตุ ปริมาณฝน 4.0 มม.
                    อำเภอกู่แก้ว ปริมาณฝน 3.5 มม.
                    อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ปริมาณฝน 0.5 มม.
                    อำเภอทุ่งฝน ปริมาณฝน 4.5 มม.
                    อำเภอพิบูลย์รักษ์ ปริมาณฝน 2.5 มม
                    อำเภอกุมภวาปี ปริมาณฝน 3.5 มม.
                    อำเภอเพ็ญ ปริมาณฝน 8.0 มม.
                    อำเภอบ้านดุง ปริมาณฝน 5.0 มม.
                    อำเภอโนนสะอาด ปริมาณฝน 0.5 มม.

ที่มา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน www.khonkaen.tmd.go.th

          2.2 ปริมาณฝนบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559)

          อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ปริมาณฝน 66.0 มม. (ปริมาณฝนสะสมปี 2559 เท่ากับ 301.60 มม.)

          ฝายกุมภวาปี ปริมาณฝน 44.8 มม. (ปริมาณฝนสะสมปี 2559 เท่ากับ 227.30 มม.)

3. สภาพน้ำในแหล่งน้ำของกมชลประทาน

          สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ในเขตจังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำห้วยหลวงและฝายกุมภวาปี มีปริมาณในแหล่งน้ำรวม 64.356 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 27.09 ของปริมาณน้ำเก็บกัก (ปริมาณน้ำใช้การได้ 55.862 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 24.39 ของปริมาณน้ำใช้การ ) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 1.252 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีการระบายน้ำและสามารถรับน้ำได้อีก 173.214 ล้าน ลบ.ม.

          สภาพอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ในเขตโครงการชลประธานอุดรธานี จำนวน 13 แห่ง ปริมาณน้ำในอ่าง 16.276 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 42.54 ของปริมาณน้ำเก็บกัก (ปริมาณน้ำใช้การได้ 13.293 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 34.74 ของปริมาณน้ำใช้การ ) ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 0.818 ล้าน ลบ.ม. ไม่มีการระบายน้ำ สามารถรับน้ำได้อีก 21.984 ล้าน ลบ.ม.

          สภาพน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 145 แห่ง ปริมาณน้ำในอ่างฯ 27.546 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 53.21 ของปริมาณน้ำเก็บกัก
สรุป สภาพน้ำในแหล่งน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานอุดรธานี มีปริมาตรน้ำรวม 108.178 ล้าน ลบ.ม. มีการใช้น้ำสำหรับอุโภค บริโภคเป็นหลัก

4. สภาพน้ำท่า (เวลา 06.00 น.)

          สภาพน้ำท่า ในลำน้ำสายหลัก ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโครงการชลประทานอุดรธานี ประกอบด้วย

          4.1 ลำห้วยหลวง ไหลผ่าน อำเภอหนองวัวซอ อำเภอเมือง อำเภอพิบูลย์รักษ์ อำเภอเพ็ญ อำเภอ
บ้านดุง และอำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี และไหลลงน้ำโขงอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย มีสภาพน้ำที่น้อย (สถานี kh.103) มีระดับความลึก 0.10 เมตร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ระดับน้ำทรงตัวจากเมื่อวาน

          4.2 แม่น้ำสงคราม ไหลผ่านอำเภอหนองหาร อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร แล้วเปลี่ยนทิศทางไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านพื้นที่ระหว่างอำเภอคำตากล้า อำเภออากาศอำนวย อำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ แล้ววกเข้าเขตอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร สภาพน้ำท่าในลำน้ำ (สถานี kh.74, kh.93, kh.98) มีสภาพน้ำน้อย ระดับความลึก 1.75 – 4.15 เมตร ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 0.07 – 1.21 เมตร

          4.3 ลำน้ำลำปาว ไหลผ่านฝายกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี ผ่านอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี และไหลสู่อ่างเก็บน้ำลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ (สถานี E.65) ไม่มีการระบายน้ำ

5. การจัดสรรน้ำฤดูฝน ปี 2559

          โครงการชลประทานอุดรธานี ได้วางแผนการใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในฤดูฝน ปี 2559 โดยขอให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทาน เลื่อนการเพาะปลูกพื้นฤดูฝน ไปอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคม

6. แผนการเพาะปลูกพื้นดูฝน 2559

          แผนการปลูกพืชฤดูฝน 2559 ภายในพื้นที่ชลประทานอุดรธานี ประกอบด้วย ข้าวนาปี จำนวน 25,761 ไร่ พืชไร่ พืชผักอื่นๆ จำนวน 1,254 ไร่ รวม 27,015 ไร่

7. สถานการณ์ภัยแล้ง

          ในเขตโครงการชลประทานอุดรธานี ไม่มีพื้นที่ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง)

8. การเตรียมความพร้อมและการให้ความช่วยเหลือ

          โครงการชลประธานอุดรธานี ได้เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือกรณีภัยแล้ง/อุทกภัย โดยจัดตั้งคณะทำงานศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ และเตรียมความพร้อมในด้านเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเพื่อใช้ในการบรรเทาและแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

9. เตรียมความพร้อมสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำ

          โครงการชลประทานอุดรธานี ได้ให้ความช่วยเหลือภัยแล้งในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยส่งรถบรรทุกน้ำเพื่อช่วยเหลือตามพื้นที่ต่างๆ จำนวน 4 คัน ผลการช่วยเหลือปริมาณน้ำสะสม 45,000 ลิตร

รายงานสถานการณ์น้ำฝน – น้ำท่า ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
          1. ข้อมูลน้ำฝน (เฉลี่ยต่อปีของจังหวัดอุดรธานี 1,390.8 มม. ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถิติรอบ 30 ปี

          - ปริมาณฝนวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 91.7 มม.
          - ปริมาณฝนสะสมปี 2559 440.1 มม. (1 ม.ค. พ.ค. 59)
          - ฝนสะสมปี 2559 เทียบกับฝนเฉลี่ย 31.64 %
          - ปริมาณฝนสะสมปี 2558 282.9 มม. (1 ม.ค. พ.ค. 58 – 30 พ.ค. 58)
          - ฝนสะสมปี 2558 เทียบกับฝนเฉลี่ย 20.34 %


ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานอุดรธานี

игра вырастить животное онлайн на сайте тут база решебник по физике губанов how гдз по русскому ладыженская узнать по ip местонахождение text spy biz ht1h решебник 8 перышкин ссылка sitemap