194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

“ครบรอบ 5 ทศวรรษแห่งการค้นพบที่บ้านเชียง”

“ครบรอบ 5 ทศวรรษแห่งการค้นพบที่บ้านเชียง”

decade


          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทารา อุดรธานี นายสมศักดิ์ ถนัดช่าง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมโครงการมหกรรมสามเหลี่ยมมรดกโลกและสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 5 ทศวรรษ แห่งการค้นพบที่บ้านเชียง : The 5 Decade of Ban Chiang’s Discover จัดโดย จังหวัดอุดรธานี โดยสำนักศิลปากรที่ 9 ขอนแก่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวต้อนรับ, ดร.พงศ์ศักดิ์ เสมสันต์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมีส่วนราชการ, ภาคเอกชน เข้าร่วมงาน

         กรมศิลปากร และจังหวัดอุดรธานี ร่วมกันจัดงาน “ครบรอบ 5 ทศวรรษแห่งการค้นพบที่บ้านเชียง” นับตั้งแต่นายสตีเฟน บี ยัง นักศึกษามนุษยวิทยาชาวอเมริกัน จุดประกายให้เกิดความร่วมมือขุดค้น ประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2559 ที่โรงแรมเซ็นทารา จ.อุดรธานี ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และการจัดแสดงนิทรรศการ “ภาพเก่าเล่าเมืองอุดร” และงานมหกรรมของดีอุดรธานี ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา จ.อุดรธานี

decade2

        การสัมมนานานาชาติครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าร่วมฟังและพบปะ กับนักโบราณคดีทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ที่ได้ร่วมขุดค้นร่วมกับทีมจากมหาวิทยาลัยเพนวิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา นำทีมโดย ศาสตราจารย์พิเศษพิสิฐ เจริญวงศ์, ศาสตราจารย์ไมค์ พริสทรุสกี้, ดร.จ๊อยส์ ซี ไวซ์ และดร.ชาร์ล ไฮแอม รวมถึง ดร.สตีเฟ่น บี ยัง ผู้ซึ่งได้รับการจารึกชื่อ ไว้เป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ แห่งการค้นพบแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเมื่อ 50 ปีที่ผ่านมา เป็นการเปิดโลกทัศน์การศึกษา และพัฒนาการ ด้านงานโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ทั้งในไทยและอาเซียน ซึ่งแหล่งโบราณคดีเหล่านั้น ล้วนเชื่อมโยงกับแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จะทำให้เข้าใจภาพ และมองเห็นความสำคัญ ของแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงชัดเจนยิ่งขึ้น ตลอดจนแนวทางการนำแหล่งท่องเที่ยว ทางศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และแหล่งโบราณคดี ไปใช้ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ คือ
           1. การอนุรักษ์หลักฐานทางโบราณคดี และแหล่งวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
           2. โบราณคดีสมัยหินใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
           3.วิทยาศาสตร์ในงานโบราณคดี
           4. พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต

decade1

            พิธีเปิดงานมีขึ้นในช่วงเช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษพิสิฐ เจริญวงศ์ เรื่อง ระลึก 50 ปีการขุดค้นที่บ้านเชียง : คำให้การแห่ง 5 ทศวรรษ ตามด้วยการบรรยายของคุณตอริส วิบูลย์ศิลป์ การสนับสนุนของมูลนิธิ จอนเอฟ เคเนดี้ ในภาคบ่ายฟังบรรยายเรื่อง การค้นพบที่บ้านเชียง โดย ดร.สตีเฟ่น บี ยัง , การขุดค้นบ้านเชียง 2517-18 โดย ดร.ชาร์ล ไฮแอม , เจ้าของวัฒนธรรมบ้านเชียง เรื่องเล่าจากโครงกระดูก โดยศาสตราจารย์ไมค์ พริสทรุสกี้, มรดกวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์ที่บ้านเชียง โดย ดร.จ๊อยส์ ซี ไวซ์

decade3

          วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ภาคเช้าฟังบรรยาย โบราณคดีในสายตานักปกครอง โดย ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี, การอนุรักษ์ทางโบราณคดีและการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดย อ.สด แดงเอียด, ประสบการณ์การกู้ภัยโบราณคดีในฝรั่งเศส และการนำไปใช้ในแหล่งมรดกโลกนครวัด โดย Monsiour Francols Soug , การจัดการการท่องเที่ยวในมรดกโลก ทุ่งไหหิน โดย Mr. Thong Lith Luang Khoth ภาคบ่าย โบราณคดีสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดย รศ.ดร.รัศมี ชูทรงเดช, โครงการขุดค้นทางโบราณคดีที่แหล่งโบราณคดีบ้านเก่า โดย น.ส.ศุภมาส ดวงสกุล, การขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด โดย ผศ.ดร.วรชัย วิริยาภิรมย์, โบราณคดีหินใหม่ในเมียนม่า โดย Assit Prot Kyaw Khsing

decade4

          ภาคบ่ายต่อ วิทยาศาสตร์กับโบราณคดี โดย ดร.ศิริชัย หวังเจริญตระกูล, รศ.สุรพล นาถะพิชชู, ดร.กฤษณ์ วันอินทร์ ปิดท้ายด้วย พิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิต โดย นายสมชาย ณ นครพนม, Mr. Ven Sophorn และ Ms. Junko Wantanabe ส่วนวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งโบราณคดีสองแหล่งที่สำคัญในจังหวัดอุดรธานี คือ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง การบรรยายเป็นภาษาอังกฤษและมีล่ามแปลเป็นภาษาไทยโดยใช้หูฟัง