194 ม.1 (เยื้องเทสโก้โลตัส) ถ.รอบเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-242693, 042-248582 โทรสาร. 042-243666
ค้นหาทันใจ
เว็บทั่วโลก
เว็บไทย
หอการค้า

ท่าอากาศยานอุดรธานี ดำเนินการมาตรการความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้บริการ


ท่าอากาศยานอุดรธานี ดำเนินการมาตรการความปลอดภัยและความสะดวกของผู้ใช้บริการ

control

ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

           ท่าอากาศยานอุดรธานี ขอแจ้งมาตรการความสะดวกและความปลอดภัย ที่ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม 2559 ดังนี้
           1. การติดตั้งเครื่อง x-ray ขนาด60x40 แบบ dual view เพิ่มอีก1เครื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบกระเป๋าถือและสิ่งของที่ผู้โดยสารจะนำถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
           2. การเพิ่มช่องจอดรถหมุนเวียน สำหรับรถยนต์ที่จะเข้ามาจอด ไม่เกิน 1ชั่วโมง เพื่อ ผู้ที่ต้องการมารับส่ง ผู้โดยสารหรือมาติดต่อโดยทั่วไปจะได้มีที่จอดไม่ต้องวนไปหาที่ว่างบริเวณอื่น โดยเดิมมีช่องจอดรถหมุนเวียนแล้ว คือช่องจอดรถที่ 6 แต่มีผู้ต้องการจอดรถลักษณะดังกล่าวมากขึ้น จึงได้จัดช่องจอดรถหมุนเวียนเพิ่มโดยผู้มาใช้บริการสามารถใช้ช่องจอดที่ 5 ได้อีกช่องนอกเหนือจากช่องจอดที่6
ซึ่งทั้งสองมาตรการท่าอากาศยานอุดรธานีดำเนินการและได้เปิดใช้แล้ว